5188 Sayılı Kanun

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Kanun No: 5188
 

Kabul Tarihi : 10.6.2004

BİRİNCI BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amaci, kamu güvenligini tamamlayici mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine iliskin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kisi ve kuruluslarin ruhsatlandirilmasina ve denetlenmesine iliskin hususlari kapsar.

Özel güvenlik izni

MADDE 3. - Kisilerin silahli personel tarafindan korunmasi, kurum ve kuruluslar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasi veya güvenlik hizmetinin sirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun karari üzerine valinin iznine baglidir. Toplanti, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya degerli esya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon karari aranmaksizin, vali tarafindan özel güvenlik izni verilebilir.

Kisi ve kuruluslarin talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyaci dikkate alinarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle saglanmasina, kurum ve kuruluslar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasina ya da bu hizmetin güvenlik sirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kurulus bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmus olmasi, ihtiyaç duyuldugunda ayrica güvenlik sirketlerine hizmet gördürülmesine mani degildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya tasinabilecek silah ve teçhizatin azamî miktarini ve niteligini, gerekli hallerde diger fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimani ve liman gibi yerlerde alinacak güvenlik tedbirlerine iliskin uluslararasi yükümlülükler saklidir.

Geçici haller disindaki özel güvenlik uygulamasi, en az bir ay önce basvurulmasi sartiyla komisyonun karari ve valinin onayi ile sona erdirilebilir.

Özel güvenlik komisyonu

MADDE 4. - Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararlari almak üzere valinin görevlendirecegi bir vali yardimcisinin baskanliginda, il emniyet müdürlügü, il jandarma komutanligi, ticaret odasi baskanligi, sanayi odasi baskanligi temsilcisinden olusur. Sanayi odasinin bulunmadigi illerde komisyona ticaret ve sanayi odasi baskanliginin temsilcisi katilir. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanin kaldirilmasi için basvuran kisi ya da kurulusun temsilcisi ilgili komisyon toplantisina üye olarak katilir. Komisyon, kararlarini oy çoklugu ile alir; oylarin esitligi halinde baskanin bulundugu taraf çogunluk sayilir; çekimser oy kullanilamaz.

Özel güvenlik sirketleri

MADDE 5. - Sirketlerin özel güvenlik alaninda faaliyette bulunmasi Içisleri Bakanliginin iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için sirket hisselerinin nama yazili olmasi ve faaliyet alaninin münhasiran koruma ve güvenlik hizmeti olmasi zorunludur. Özel güvenlik sirketleri, subelerini bir ay içinde Bakanliga ve ilgili valilige yazili olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanliga bildirirler. 
Yabanci kisilerin özel güvenlik sirketi kurabilmesi ve yabanci sirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasina tâbidir.

Özel güvenlik sirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen sartlar aranir. Yöneticilerin ayrica dört yillik yüksek okul mezunu olmalari, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen sarti tasimalari ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel egitimini basariyla tamamlamis olmalari gerekir.

Kurucu ve yöneticilerde aranan sartlarin kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmedigi veya bu kurucu ve yöneticiler degistirilmedigi takdirde faaliyet izni iptal edilir.

Bu sirketler tarafindan üçüncü kisi, kurum ve kuruluslara saglanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin baslamasindan en geç bir hafta önce ilgili valilige yazili olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydi aranmaz.

Ek önlemler

MADDE 6. - Mülkî idare amirleri havalimani, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarinin, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapildigi yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliginin gerektirdigi hallerde ek önlemler aldirmaya yetkilidir.

Kamu güvenliginin saglanmasi yönünden 5442 sayili Il Idaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklidir. Bu yetkilerin kullanilmasi durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadir.


İKİNCİ BÖLÜM
Özel Güvenlik Görevlileri

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri

MADDE 7. - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri sunlardir:

a) Koruma ve güvenligini sagladiklari alanlara girmek isteyenleri duyarli kapidan geçirme, bu kisilerin üstlerini dedektörle arama, esyalari X-ray cihazindan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplanti, konser, spor müsabakasi, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve dügün törenlerinde kimlik sorma, duyarli kapidan geçirme, bu kisilerin üstlerini dedektörle arama, esyalari X-ray cihazindan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 nci maddesine göre yakalama

d) Görev alaninda, hakkında yakalama emri veya mahkûmiyet karari bulunan kisileri yakalama ve arama.

e) Yangin, deprem gibi tabiî afet durumlarinda ve imdat istenmesi halinde görev alanindaki isyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydani, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulasim tesislerinde kimlik sorma, duyarli kapidan geçirme, bu kisilerin üstlerini dedektörle arama, esyalari X-ray cihazindan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek sartiyla, aramalar sirasinda suç teskil eden veya delil olabilecek ya da suç teskil etmemekle birlikte tehlike dogurabilecek esyayi emanete alma.

h) Terk edilmis ve bulunmus esyayi emanete alma.

i) Kisinin vücudu veya sagligi bakimindan mevcut bir tehlikeden korunmasi amaciyla yakalama.

j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24-25 nci maddelerine göre zor kullanma.

Silah bulundurma ve tasima yetkisi

MADDE 8. - Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte atesli silah bulundurulabilecegi komisyon tarafindan belirlenir.

Ancak egitim ve ögretim kurumlarinda, saglik tesislerinde, talih oyunlari isletmelerinde, içkili yerlerde silahli özel güvenlik görevlisi çalistirilmasina izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantilarda, spor müsabakalarinda, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahli olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanilacak silah ve teçhizat, ilgili kisi veya kurulus tarafindan temin edilir. Özel güvenlik sirketleri atesli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik sirketlerine, para ve degerli esya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanilmak üzere, özel güvenlik egitimi veren kurumlara, silah egitiminde kullanilmak üzere, komisyonun karari ve valinin onayi ile silah alma, kullanma ve tasima izni verilebilir.

Görev alani

MADDE 9. - Bu görevliler 7 nci maddede sayilan yetkileri sadece görevli olduklari süre içinde ve görev alanlarinda kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarini görev alani disina çikaramazlar. Islenmis bir suçun sanigi veya suç isleyeceginden kuvvetle süphe edilen kisinin takibi, disaridan yapilan saldirilara karsi tedbir alinmasi, para ve degerli esya nakli, kisi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alani sayilir. Görev alani, zorunlu hallerde Komisyon karariyla genisletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanilmasini gerektiren olaylar en seri vasitayla yetkili genel kolluga bildirilir; yakalanan kisi ve zapt edilen esya genel kolluga teslim edilir.

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak sartlar

MADDE 10. - Özel güvenlik görevlilerinde asagidaki sartlar aranir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yasini doldurmus olmak.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, agir hapis veya alti aydan fazla hapis veyahut affa ugramis olsa bile Devletin sahsiyetine karsi islenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçiligi hariç kaçakçilik, resmi ihale ve alim satimlara fesat karistirma, Devlet sirlarini açiga vurma, laf atma, sarkintilik, irza tasallut, irza geçme, kiz, kadin veya çocuk kaçirma ve alikoyma, fuhsa tesvik, fuhus için aracilik, uyusturucu madde kullanma, uyusturucu madde kaçakçiligi suçlarindan dolayi hükümlü bulunmamak.

e) Kamu haklarindan yasakli olmamak.

f) Görevin yapilmasina engel olabilecek vücut ve akil hastaligi ile özürlü bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel egitimini basariyla tamamlamis olmak.

Çalisma izni

MADDE 11. - Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik sirketlerinde ve özel güvenlik egitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalisacaklar hakkinda valilikçe güvenlik sorusturmasi yapilir. Sorusturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel egitimini basariyla bitirmis olmak sartiyla, valilikçe bes yil süreli çalisma izni verilir. Atesli silah tasimayacak özel güvenlik görevlileri hakkinda sadece arsiv arastirmasi yapilir. Güvenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasi bir ay içinde tamamlanir.

Göreve baslayan özel güvenlik görevlileri isveren tarafindan onbes gün içinde valilige bildirilir.

Çalisma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik sorusturmasinin olumlu olmasi ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme egitiminin basariyla tamamlanmis olmasi zorunludur. 
Özel güvenlik görevlilerinde aranan sartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalisma izni iptal edilir.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az bes yil fiilen bu görevde çalistiktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrilmis olanlarda, görevlerinden ayrildiklari tarihten itibaren bes yil süreyle özel güvenlik temel egitimi sarti aranmaz.

Kimlik

MADDE 12. - Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik karti verilir. Kimlik kartinda görevlinin adi ve soyadi ile silahli ya da silahsiz oldugu belirtilir.

Kimlik karti görev alani ve süresi içerisinde herkes tarafindan görülebilecek sekilde yakaya takilir. Üzerinde kimlik karti olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayilan yetkileri kullanamazlar.

Herhangi bir sebeple görevinden ayrilan özel güvenlik görevlileri isveren tarafindan onbes gün içinde valilige bildirilir.

Kiyafet

MADDE 13. - Özel güvenlik görevlileri görev alani içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve isyerinin özelligi nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kiyafetle görev yapilmasina komisyon izin verebilir.

Egitim

MADDE 14. - Özel güvenlik temel egitimi teorik ve pratik egitim ile silah egitiminden olusmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme egitimi altmis ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda bes yil süreyle silah egitimi hariç özel güvenlik temel egitimi sarti aranmaz.

Özel güvenlik egitimi ücreti karsiliginda Içisleri Bakanliginca verilebilecegi gibi, Bakanligin izni ile özel egitim kurumlarinca da verilebilir. Özel güvenlik egitimi verecek kurumlarin kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen sartlar aranir.

Özel güvenlik egitiminin niteligi, müfredati, egiticilerde ve egitim merkezlerinde aranacak sartlar ile egitim sonucu yeterliligin belirlenmesine iliskin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

Tazminat

MADDE 15. - Bu Kanunda yazili görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçilarina, is sözlesmesinde veya toplu is sözlesmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, is sözlesmesine veya toplu is sözlesmesine dayanilarak ödenen tutarlar mahsup edilir.

Birinci fikra hükümleri geregince ödenecek tazminat, 4857 sayili Is Kanunu kapsaminda ödenmesi gerekecek diger tazminatlarla iliskilendirilmez.

Kamu kurum ve kuruluslarinda bu Kanunda yazili görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçilarina; is sözlesmesi, toplu is sözlesmesi veya 2330 sayili Nakdi Tazminat ve Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarindan hangisi yüksek ise o miktar ödenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar ve Ceza Hükümleri

Görev disinda çalistirma yasagi

MADDE 16. - Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri disinda baska bir iste çalistirilamaz.

Grev yasagi

MADDE 17. - Özel güvenlik personeli greve katilamaz.

Görevden uzaklastirma yasagi

MADDE 18. - Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayisiyla isten uzaklastirilamaz.

Adlî suçlar ve cezalar

MADDE 19. - Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar sunlardir:

a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kisilere veya kuruluslarin yöneticilerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezasiyla cezandırılır.

b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan sirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi olusturan kurum ve kuruluslarin yöneticilerine, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik egitimi veren kurum ve kuruluslarin yöneticilerine 3 aydan bir yıla kadar hapis hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu sekilde cezalandirilan kisiler, özel güvenlik sirketlerinde ve özel güvenlik egitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalisma izni verilmeyen kisileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kisi, kurum, kurulus veya sirketlere, çalistirdiklari her kisi için 3 aydan 1 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kisilerin silahli olarak çalistirilmis olması halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasini yaptirmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kisi için 150 gün adli para cezasıyla cezalandırılır.

e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik egitimi verdigini ilân eden veya reklam yapan kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine alti aya kadar hapis ve 50 günden az olmamakla adli para cezasıyla cezalandırılır.

Idarî suçlar ve cezalar

MADDE 20. - Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para cezalari sunlardir:

a) Diger kisi, kurum ve kuruluslara saglanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valilige bildirmeyen özel güvenlik sirketlerine her bildirim için bin ytl idarî para cezasi verilir.

b) 6 nci madde uyarinca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine ikibin ytlidarî para cezasi verilir.

c) 17 nci maddede belirtilen grev yasagina uymayan, atesli silahini bu Kanuna aykiri veya görev alani disinda kullanan veya özel güvenlik kimlik kartini baskasina kullandiran özel güvenlik görevlisine bin ytl idarî para cezasi verilir ve bu kisilerin çalisma izni iptal edilir. Bu kisiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.

d) 22 nci madde geregince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kisi; kurum, kurulus veya sirketlerin yöneticilerine ikibin ytl idarî para cezasi verilir.

e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri disinda baska bir iste çalistiran kisi, kurum ve kuruluslara her eylemleri için bin ytl idarî para cezasi verilir.

f) 11 inci maddenin ikinci fikrasi ile 12 nci maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere bin ytl idarî para cezasi verilir.

Bu maddede öngörülen idarî para cezalari o yerin en büyük mali mülkî amir tarafindan verilir. Verilen para cezalarina dair kararlar ilgililere 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre teblig edilir. Bu cezalara karsi teblig tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz, verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz. Itiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir. Itiraz üzerine verilen kararlara karsi bölge idare mahkemesine basvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdigi kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezalari, ilgili valilik veya kaymakamligin bildirimi üzerine 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanliginca tahsil olunur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çesitli Hükümler

Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasi

MADDE 21. - Özel hukuk kisileri ve özel güvenlik sirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kisilere verecekleri zararlarin tazmini amaciyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortasi yaptirmak zorundadir. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasina iliskin esas ve usuller Hazine Müstesarliginca belirlenir.

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasi, Türkiye'de ilgili bransta çalismaya yetkili olan sigorta sirketleri tarafindan yapilir. Bu sigorta sirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüge uymayan sigorta sirketlerine Hazine Müstesarliginca üçbin ytl idarî para cezasi verilir. Bu para cezasinin tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fikrasi hükümleri uygulanir.

Denetim

MADDE 22. - Içisleri Bakanligi ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsaminda, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik sirketlerini ve özel güvenlik egitimi veren kurumlari denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsami, usul ve esaslari yönetmelikle belirlenir.

Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kisi, kurum, kurulus ve sirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.

Amaci disinda faaliyet gösterdigi veya suç kaynagina dönüstügü tespit edilen sirketlerin ve özel egitim kurumlarinin faaliyet izni iptal edilir. Bu sekilde faaliyet izni iptal edilen sirketlerin veya kurumlarin, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik sirketlerinde ve özel güvenlik egitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.

Ceza uygulamasi

MADDE 23. - Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun kamu görevlisi sayilir. 
Bunlara karsi görevleri sebebiyle suç isleyenler kamu görevlisi aleyhine suç islemis gibi cezalandirilir.

Ruhsat harci

MADDE 24. - Özel güvenlik sirketlerine ve özel güvenlik egitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalisma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harci alinir ve bu harç mal sandigina yatirilir.

Yeniden degerleme oraninin uygulanmasi

MADDE 25. - Bu Kanunun 24 uncu maddesinde belirtilen ruhsat harçlarina iliskin miktarlar her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden degerleme oranina göre artirilir.

Yönetmelik

MADDE 26. - Bu Kanunun uygulanmasina iliskin yönetmelik, Içisleri Bakanliginca bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır.

Yürürlükten kaldirilan kanun

MADDE 27. - 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayili Bazi Kurum ve Kuruluslarin Korunmasi ve Güvenliklerinin Saglanmasi Hakkinda Kanun yürürlükten kaldirilmistir.

GEÇICI MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte 2495 sayili Kanuna göre kurulmus olan özel güvenlik teskilâtlarina özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de bes yil süreyle çalisma izni verilmis sayilir.

Yürürlük

MADDE 28. - Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri Kanunun yayimi tarihinden itibaren dokuz ay sonra, diger maddeleri yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 29. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Karacan Dersaneleri
Keskinoğlu Tavukçuluk
Lider Kağıtcılık A.Ş.
GMD Siemens
Yıldız İplik A.Ş.
Metro Turizm

Güvenlik konusunda daha fazla bilgiye ulaşın.

İş yerlerinde, otoparklarda ya da kontrol altında tutulmak istenen bütün mekanlarda giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak iş yerinin güvenliğini ve çalışan personelin iş disiplinini sağlar.

Toplumu daha güvenli hale getirmek ister miydiniz?


Copyright © 2009 ERG Grup Güvenlik A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.