Araştırma Hizmetleri


Aldatıldığınızdan şüpeleniyorsanız,
kayıp bir yakınınız ya da aracınız varsa,

bir kişi ya da kuruluş hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız,
dolandırıldıysanız,
bizi arayın.
Özel Dedektiflik;

Özel Dedektiflik, şahısların veya firmaların, araştırılmasını istedikleri bir konuda, “Özel ekipmanı ile, (kamera, ses kayıt sistemi, fotoğraf makineleri gibi cihazlar, internet-bilgisayar ağları ile ve “Araç Takip Sistemleri”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Kent Bilgi Sistemleri”, gibi çeşitli programların kullanımı ile) deliller elde edebilmektedir. Özel Dedektifliği; Kriminal Laboratuarlarda eğitim almış, konusunda uzman olan veya suç psikolojisi, kriminoloji kriminalistik gibi programlarda, yüksek lisans eğitimi almış bir kriminal (suç bilimi) uzmanı, veya bu bilim dallarından birinde akademisyen olan biri yapabilmektedir. Avrupa, Amerika da yaygındır. Özel Dedektifliği, genelde emekli güvenlik mensupları yapmaktadır. Özel Dedektifler; yaptıkları araştırma-takip faaliyetini, görev verenin ve kendi kimliğini, gizli tutarlar. Takiplerinde, genellikle güvenlik güçleri ile hareket eder veya yardım alırlar Gerektiğinde dış görünüşünü değiştirir veya kimliğini gizlerler. Deşifre olduklarında yardımcılarını devreye sokarlar. Özel Dedektif; kriminalistik, toplum psikolojisi, soruşturma ve sorgulama tekniklerini, davranış, suçlu ve şahıs psikolojisini, kriminoloji, sosyoloji, balistik, iz sürme, fotoğrafçılık, kanunları, olay yeri inceleme, parmak izi tespit, optik bilgisi ile birlikte çeşitli ışık kaynaklarını kullanabilme, ölçme-değerlendirme cihazlarını kullanabilme, fotoğraf karşılaştırma, kimlik tespiti ve şahıs teşhisi, interneti kullanabilme, fotoğrafçılık gibi çeşitli bilgileri bilmek zorundadır.

Türkiye de Özel Dedektiflik;

Şirketimiz 15 yıldır özel dedektiflik sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiyede özel dedektiflik sektörü henüz yasalarla düzenlenmemiştir. Özel Dedektiflik Kanunu Türkiye'de 1994 yılında TBMM'ye sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ancak, Cumhurbaşkanı, yasayı TBMM' ye tekrar görüşülmek üzere geri göndermiş., yasa daha sonra bir daha TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelmemiş ve ilgili komisyonların tozlu raflarında unutulmuştur. Şu an itibariyle Özel Dedektiflik ile ilgili bir yasa yoktur. Ancak bu, şu an yapılan Özel Dedektiflik Hizmetlerinin yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Yasanın varolması müşteriden ziyade bu işi yapan kişi ve kuruluşları olumlu anlamda etkileyecektir. Çünkü bu yasayla beraber Özel Dedektiflerin yetki ve sorumluluk alanları çizilmiş olacak ve görev yaparken devletin resmi kurumlarından çizilen sınırlar ölçüsünde destek alabileceklerdir.Şirketimiz Anayasal haklara uyarak, T.C. yasaları çerçevesinde özel dedektiflik hizmetini titizlikle sürdürmektedir. Şirketimizde özel dedektif olarak çalışmakta olan elemanlarımız işlerinde uzman ve profesyonel kişilerdir.

Dedektiflik Hizmeti Almak İsteyenler İçin Önemli Uyarı.!!

Her sektörde olduğu gibi özel dedektiflik sektöründe de maalesef kolay para kazanmak amacıyla yanlışlık ve yanılgı içersinde kişiler mevcuttur. Bu mechul kişiler internet sitelerinde kendilerinin Türkiyenin ilk özel dedektifi ve şirketlerininde Türkiyenin ilk özel dedektiflik şirketi olduğunu iddia etmektedirler. Bu tür şahısların, T.C. NÜFUS CÜZDANLARINI ısrarla görmek isteyiniz DOĞUM YERİNE DOĞUM TARİHİNE MUTLAKA BAKINIZ... VERGİ LEVHALARINI DİKKATLE İNCELEYİNİZ.. İŞ YERİ SAHİBİ KİM., MUTLAKA BAKINIZ.  ÖZELLİKLE İŞE BAŞLAMA TARİHLERİNE BAKARAK KAÇ YIL BU İŞİ  YAPTIKLARINI GÖRÜNÜZ. Bu tür problemli şahıslarla iş yapmamanızı, mağduriyete uğradıysanız şirketimize müracat etmenizi tavsiye ederiz.

1.Özel Dedektiflik nedir?
 
a) Özel dedektiflik genelde Anglosakson ülkelerde yaygın olup polis kuvvetlerinin belli başlı görevlerini yapan meslek türüdür. Genelde emekli güvenlik mensupları tarafından yapılmaktadır. Yapacağı görevler belli yasalarla sınırlanmıştır ve bu çerçeve dışına çıkılamaz. Daha düzgün bir ifadeyle belirtirsek, özel dedektiflik, kanuni çerçevelerde yapılan bireysel ve kurumsal araştırmaların özel kişilere yani, şahıs takibine veya araştırılmasına verilme ve kurumsallaşmanın ismen mesleki durumudur.

b) Özel dedektiflik polis dedektifliğinden tamamen farklı bir sistemdir. Polis dedektifleri genelde Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinden, Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olan polis amirleri ve memurlarından oluşmaktadır. Fakat bunlar dedektif olarak nitelendirilemez. Özel dedektiflik uygulamasının yapıldığı ülkelere en iyi örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri verilebilir. Avrupa’da örnekleri ise İngiltere ve Fransa’yı gösterebiliriz. Bu ülkelerde özel dedektiflik belli başlı yasal düzenlemelere yapılmaktadır.

Şimdi Türkiye’deki özel dedektiflik kavramı ve bu mesleğin yasal boyutunu inceleyelim.

2.Türkiye’de Özel Dedektiflik
 
Bu konuyu ilk olarak yasallık bağlamında inceleyelim. Türkiye’de özel dedektiflikle ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Hukuki manada ilk adım ANAP eski İstanbul milletvekili Orhan ERGÜDER başkanlığında hazırlanan 3963 nolu 39 maddelik Özel Dedektiflik Kanunudur.
Hazırlanan bu kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’in onayına sunulmuştur. Cumhurbaşkanı Demirel bu kanunu prensipte yanlış görmüş ve yeniden görüşülmesi için bu yasayı TBMM’ye geri göndermiş ve yasa bir daha ele alınmamıştır. Şimdi bu konuda yasal bir kaynak olmayan fakat eldeki tek belge niteliği olan kanun tasarısına bakalım.

- Hazırlanan Kanun Tasarısı Hakkında
 
Hazırlanan bu tasarıda özel dedektiflikle ilgili kuruluşlardan, tanımından, şartlarından, cezalarından ve özel dedektiflikle ilgili tüm ayrıntılardan bahsedilmiştir. Şimdi bunlara bakarak nasıl bir yapılanma istenildiğini görelim.

- Özel Dedektifliğin Tanımı

Özel Dedektiflik Yasa tasarısında bu mesleğin tanımı şu şekilde yapılmıştır:

“Özel dedektif, gerçek ve tüzel kişiler adına talep edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her türlü bilgileri toplayıp değerlendiren, araştırma ve inceleme yapan, gerçek ve tüzel kişilere karşı her türlü tecavüzü engelleyen veya defeden, kuruluş, bina, mal ve eşyanın korunmasını sağlayan, bu görevleri sırasında bir suça muttali olduğunda ilgilileri haberdar eden, bu arada suç kanıtlarının kaybolmamasını sağlayan ve bu kanunla verilen sınırlı yetkileri kullanan görevlidir.”

Tanımdan da anlaşılacağı üzere özel dedektifin belli başlı unsurları vardır. Bunlardan birincisi belli bir talep olması lazım. Diğeri ise görevini yetkilerinin sınırlandırıldığı şekilde ifa edecek.

- Şartları
 
Özel dedektifliğin ne olduğunu anladıktan sonra tasarıda belirtilen şartları inceleyelim. Bu şartları maddeler Halide belirtirsek;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• En az üç yıllık yüksekokul mezunu olmak.


• Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinden Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser (yüksek tahsis görmüş) rütbesini almış ve kendi isteği ile ayrılmış veya emekli olmuş, Jandarma Genel Komutanlığı subay sınıfından 15 yıl görev yaptıktan sonra ayrılmış veya emekli olmuş, özel dedektiflik yapmalarında sakınca bulunmadığı hususunda MİT Müsteşarlığınca haklarında uygun görüş bildirmek kaydıyla MİT Müsteşarlığı şube müdürlüğü veya daha üst ünvanları almış kendi isteği ile ayrılmış veya olmuş, Mülki İdare Amirliği veya en az 15 yıl fiilen avukatlık, hakimlik, savcılık yapmış olmak.
Yukarıda belirtilen şartları haiz kimseler özel dedektiflik yapma hakkını ellerinde bulundururlar.                                       

Çalışma Alanları


Taşımaları gereken şartlar belirtildikten sonra bu tasarıda özel dedektifin çalışma       alanları  da işlenmiştir. Bunları da maddeler halinde gösterelim;

• Aile fertlerinin, aile birliğine zarar veren davranışların kötü alışkanlıklara meyilli olup olmadıklarının incelenmesi

• Kaybolmuş ya da adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, adreslerin tespiti

• Kaybolmuş yada çalınmış malların bulunması

• Korunması istenen kişi yada kuruluş, bina, her türlü tesis yada malın korunmasını sağlama

• 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı Kanunu kapsamında bulunan kurum, kuruluş ve tesislerin güvenliklerinin sağlanması

• Ticari bir, firma, fabrika, imalathane yada her türlü iş yerinde çalışan her kademedeki personelin dürüstlük ve güvenilirliklerinin işverene karşı tutum ve davranışlarının, işveren aleyhine diğer firma ve kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarının tespiti

• Özellikle halka açık bulunan her türlü şirket, büyük mağaza, acente, süper market ve işyerlerinde çalışanlar ile bu yerlere girip çıkan kişilerin mal kaçırmalarının, mevcut taşınmaz mal ve makinelere zarar verilmesinin kollanması ve önlenmesi

• İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayri menkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak e alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi.

Kabul edilmeyen yasada dedektifin çalışma alanları da böyle belirtilmiştir. Görüldüğü üzere genelde dedektifler insanların kendi aralarındaki basit sayılabilecek  günlük ilişkiler ve mallar alanında çalışma yapmaktadırlar. Geniş bir paradigmayla baktığımız vakit bu gibi ehemmiyeti küçük işlerin bu gibi mesleklere bırakılması polisin yükünü epey hafifletecek görünüyor.

Belli bir çalışma ve sınırlandırılmış yasal bir alanı olan bu mesleğin uygulamada bu sınırlardan uzaklaştığı vakit belli başlı yaptırımlara uğrayabileceği her mantıklı insanın aklına geldiği gibi yasayı hazırlayanların da aklına gelmiş ve belli ceza normları belirtmişlerdir. Bu disiplin cezaları kınama, para cezası, faaliyetten men, meslekten çıkarma. Bir gazete haberinde geçtiği üzere bu yasaya göre dedektifler görevlerini kötüye kullanırlarsa bu cezalardan birini alırlar. Örneğin ruhsatsız dedektiflik yapan üç aydan bir yıla kadar hapis ve bir milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezasına çarptırılıyor. Reklam yasağına uymayanlar ise beş milyon ağır para cezasına çarptırılıyor.

Bu şekilde hazırlanan kanun tasarısının Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından, tekrar görüşülmesi talebiyle TBMM’ye gönderildiğini söylemiştim. Bu yasanın TBMM’ye geri gönderilmiş olmasının bir çok nedeni vardır. Bunları sıralarsak Anayasaya aykırılık, diğer kanunlara aykırılık ve kanun maddeleri yönünden aykırılık. Şimdi bu nedenleri ana hatlarıyla inceleyelim.

Hazırlanan Kanunun Tasarısının Kabul Edilmeyiş Nedenleri

 
Anayasaya aykırılık yönünden;

a) Anayasa 20. maddeyle teminat altına alınan “Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz” ilkesinin ihlali

b) Kişilik hakları ve kişi güvenliği açısından tehlike oluşturduğu

Diğer kanunlara aykırılık yönünden;

a) Cumhuriyet Savcılığınca kovuşturulması gereken suçlarda özel dedektifler tarafından araştırma yapılması, bilgi ve belge toplanmasının, hazırlık soruşturmasının “gizlilik ilkesine” ve dolayısıyla CMUK’a aykırılık

b) İş yerinde çalışan her kademedeki personelin, dürüstlüğü ve güvenilirliklerinin, iş verene karşı tutum ve davranışlarının, işveren aleyhine diğer firma kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadıklarının, özel dedektiflerce tespit edilmesinin iş yasalarına aykırılık oluşturduğu

c) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda, hakim ve savcı olabilmek için engel haller belirlenirken üç aylık hapis cezası sınırının, özel dedektifler için altı ay olarak belirlenmesinin sakıncalı kişilerin özel dedektif olmalarına olanak sağlayacağı

d) Kanunla özel dedektiflere silah taşıma yetkisi verilirken, aynı yasada silah kullanmaya ilişkin bir düzenlemeye gidilmeyerek bu konunun yönetmeliğe bırakmasının benzer yasalara aykırı olacağı

Kanunun maddelerinin aykırılığı yönünden;

a) Kanunun 19. maddesiyle özel dedektiflere görev verenin, “zarar gören kişi” yerine “müşteri” olarak tanımlanmasının, geniş yorumlara sebebiyet vereceği ve dolayısıyla ilgisiz şahıslara üçüncü kişilerin zararına bilgi ve belge toplama imkanının sağlanacağı

b) 24. maddede geçtiği üzere özel dedektiflik bürolarının sadece il özel dedektiflik komisyonunun üyeleri tarafından denetlenmesinin ve bu görevin ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının müfettişlerine verilmemesinin denetleme mekanizmasının yetersiz kalmasına neden olacağı

c) 26. maddede belirtilen Ruhsatsız olarak özel dedektiflik yapanlara tertip edilecek cezaların, yetersiz ve caydırıcılıktan uzak olacağı

d) 27. maddedeki ifadeye göre özel dedektif olabilmek için genelde 15 yıl çalışma mecburiyeti kabul edildiği halde, bazı meslekler yönünden böyle bir mecburiyet getirilmemesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı

e) Hukuk, Siyasal Bilimler Fakültesi ile maddi hukuk ve usul hukuku dallarında öğretim veren fakültelerden mezun olup, belirli bir süre özel dedektiflik bürolarında araştırma görevlisi olarak çalışanlara da, özel dedektif olma hakkının verilmesinin yerinde olacağı

f) Özel dedektifliği kabul ve bu görevden uzaklaştırma işlemlerinde, özel dedektiflik kurulu kararlarının İçişleri Bakanının onayına sunulmamasının sakıncalar yaratacağı gibi nedenlerden ötürü kanun kabul edilmemiştir.

3. Özel Dedektifliğin Türkiye’de Uygulanışı
 

Ülkemizde özel dedektiflikle ilgili her hangi bir yasal düzenleme olmamasına karşın bu meslek ifa edilmektedir. Hatta özel dedektiflik bürolarının sayıları her geçen gün artmakta ve yüzlerce büro hizmet vermektedir. Özel dedektiflik bürolarının çoğalmasındaki asıl etken ise eşlerin birbirine karşı güvensizliği ve gün geçtikçe sayıları artan suçlar, polis tarafından çözümlenemeyen olaylar.

Bu mesleği yürüten şahısların hiçbir hukuki niteliği yoktur fakat Türk Ceza Kanununda, özel dedektiflik soyut olarak bir suç niteliği taşımadığı için suç işledikleri de söylenemez. TCK’daki suçun kanuniliği ilkesinde geçtiği üzere “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Özel dedektiflik mesleğini yapan kişiler kanunun bu boşluğunu kullanmaktadırlar.

Özel dedektiflerin silah taşıma yetkileri yoktur. Telefon dilemeleri de yasaktır. Fakat bunlarla birlikte yaptığı araştırmalar ve bulduğu kanıtlar mahkemelerde delil olarak kullanılır. Bu kişiler mahkemelerde bilir kişi olarak görev alabilirler.

Türkiye’de özel dedektiflik bürolarının başvurularına baktığımız vakit genelde başvurunun ebeveynlerin çocukları üzerindeki takibi ve eş aldatmasına yönelik olduğu görülmektedir. Yani aileler oğullarının ya da kızlarının uyışturucu kullanıp kullanmadıklarını, yasa dışı bir örgüte mensup olup olmadıklarını öğrenmek için veya eşlerin birbirini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için özel dedektife giderler.  Birbirine güven duymayan eşler özel dedektifler sayesinde birbirlerini takip ettirip ne yapıp yapmadıklarından haberdar olmaktadırlar. Gazetede yer alan ilginç bir haberde özel dedektiflerin fiyat listesi açıklanmıştır. Buna göre, araştırma ve takip hizmetlerinin ilk on sekiz saati 375 € ve bunun 75 €’su peşin. Adres belirtmek 535 €, kayıp kişi bulma 500 €. Eşin diğer tarafı aldattığının gizli kamera ile çekimi 250 € ekstra ücret demektir. Bununla birlikte çekilen her fotoğraf için 85 €, gizli ses kaydı için ise 195 € ücret alınmaktadır.

SONUÇ
 
Özel dedektiflik konusunda yasal bir düzenlemeye gidilmesi şarttır. Dedektiflik mesleğinin ifası açısından bu gereklidir. Yetkilerinin çok geniş bir çerçevede tutulması şart değildir zaten buna da imkan yoktur. Nitekim bu mesleğin en geniş yetkilerle yapıldığı Amerika Birleşik Devletlerinde bile özel ikametgahı arama veya bir ikametgahtan herhangi bir şey alma hakkına sahip değillerdir. Bunları yapabilmeleri tamamen yaratıcılıklarına kalmıştır. Ülkemizde de yasal düzenleme yapılırken belli kriterlere bağlı kalınması gerekmektedir.

Özel dedektiflik Türkiye için gerekli bir meslektir. ülkemizde bazı suçlarda artış(cinayet, dolandırıcılık) ve bunlardan sonuca ulaşmayanların çıkması yani faili meçhule dönüşesi insanlarımızın bu sorunlarını halletmek için “Yer Altı Örgüt” veya “Mafya” dediğimiz illegal oluşumlara başvurduklarını göz önüne serer.
Bunların giderilmesi için yasanın oluşturulması lazımdır.

Bu düzenleme yapıldığı takdirde sistemdeki çatlaklar da ortadan kalkacaktır. Belirli bir prosedüre uygun şekilde hareket eden dedektifler kanunlara uyarak, insanların özel yaşam haklarına dikkat ederek araştırma yapacak, polise destek olacaktır. Polisin sırtındaki yük epey azalacaktır.

Bununla birlikte vatandaş da özel dedektiflik uygulamasından kazançlı çıkacak taraflardandır. Çünkü, vatandaş savcıya şikayetini arz eden bir dilekçe verir. O da araştırılması için konuyu karakola havale eder. Polis verilen adrese bakar orada şikayetin söz konusu durum cereyan ediyorsa müdahale eder yoksa görevinin dışına çıkamaz. Artık bu işin sonunu bırakmak zorunda kalır. Burada özel dedektifin işi başlar. Para kazandıkları için takibi sonuna kadar sürdürürler.

Dedektif: Gizli Ajan, Polis Ajanı, Özel Soruşturmayla Görevlendirilmiş Kimse.

Özel Dedektiflik ; şahısların veya firmaların, araştırılmasını istedikleri bir konuda, “Özel ekipmanı ile, (kamera, ses kayıt sistemi, fotoğraf makineleri gibi cihazlar, internet-bilgisayar ağları ile ve “Araç Takip Sistemleri”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Kent Bilgi Sistemleri”, gibi çeşitli programların kullanımı) ile deliller elde edebilmektedir. Özel Dedektifliği; Kriminal Laboratuarlarda eğitim almış, konusunda uzman olan veya suç psikolojisi, kriminoloji kriminalistik gibi programlarda, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi almış bir kriminal (suç bilimi) uzmanı, istihbarat, istihbarata karşı koyma veya bu bilim dallarından birinde akademisyen olan biri yapabilmektedir. Avrupa ve Amerika da yaygındır. Özel Dedektifliği emekli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler mensupları da yapmaktadır, ANCAK, GÜVENLİK BİRİMLERİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMIŞ OLMAK KESİNLİKLE ÖZEL DEDEKTİFLİK MESLEĞİ İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR. Kendisini Özel Dedektif olarak tanımlayan bir kişinin Emekli Güvenlik Personeli olması o kişinin iyi bir Özel Dedektif olduğu anlamına gelmez. Başarılı bir Özel Dedektif olabilmek için Özel Dedektiflik eğitimi almış olmak, Dedektif vizyonuna sahip olmak, Dedektifliğe özgü karakteristik özelliklere sahip olmak ve çok zeki olmak gerekir. ÇOK ÖZEL SORUNUNUZLA İLGİLİ ÇALIŞACAĞINIZ KİŞİYİ SEÇERKEN CV ETİKETLERİNE KANIP YANILMAYIN. Özel Dedektifler; yaptıkları araştırma-takip faaliyetini, görev verenin ve kendi kimliğini, gizli tutarlar. Takiplerinde, genellikle güvenlik güçleri ile hareket eder veya yardım alırlar. Gerektiğinde dış görünüşünü değiştirir veya kimliğini gizlerler. Deşifre olduklarında yardımcılarını devreye sokarlar. Özel Dedektif; kriminalistik, toplum psikolojisi, soruşturma ve sorgulama tekniklerini, davranış, suçlu ve şahıs psikolojisini, kriminoloji, sosyoloji, balistik, iz sürme, fotoğrafçılık, olay yeri inceleme, parmak izi tespit, optik bilgisi ile birlikte çeşitli ışık kaynaklarını kullanabilme, ölçme-değerlendirme cihazlarını kullanabilme, fotoğraf karşılaştırma, kimlik tespiti ve şahıs teşhisi, interneti kullanabilme, fotoğrafçılık gibi çeşitli bilgileri bilmek zorundadır.


Kadınlar niye aldatır?

Kadının aldatma nedenleri daha çok aile yapısında aramak gereklidir. Hayatı boyunca güçlü bir baba figürünün eksikliğini hissetmiş olan bir kadın, eğer evlendiği erkekte de bu güçlü baba figürünü bulamazsa eşini kendisi için bu gücü temsil eden kişilerle aldatabilir. Ya da çocukluğu boyunca ancak flörtöz davranışlarla babasının ilgisini üzerinde tutabilmiş birisi evlilik hayatında da erkeklerin ilgisini onlarla flörtöz bir durumda olunca çekeceğini düşünür. Çocukluktaki anne baba ilişkilerindeki eksiklikler, kusurlar ve yoksunluklar çok temel rol oynayabilir. Eşi tarafından arzu edilmediğini hisseden bir kadın öz saygısını onarmak için sadakatsizliğe başvurabilir.
 
Aldatan kadınların oranı, aldatan erkeklerin oranına yaklaşıyor. ABD’deki rakamlara göre eşini aldatan kadınların oranı yüzde 15, erkeklerin oranı ise yüzde 22. Evlilik terapistleri ise kadınlardaki aldatma oranının yüzde 50’ye yaklaştığı görüşünde.

Evli kadınlar artık bir araya toplandıklarında çocuklar ve iş hayatının sıkıntılarından daha başka şeyleri konuşuyorlar. Özellikle bu kadınlar 6-7 yıllık evliyseler...

Amerikalı kadınlar, artık birbirlerine kocalarını nasıl aldattıklarını anlatıyorlar. Örneğin adı ‘Erin’ olarak geçen 40’lı yaşlarda, 10 yıllık evli bir kadın, bir toplantı sırasında arkadaşlarına kocasından başka bir erkekle buluştuğunu, hatta birkaç erkekle ayrı ayrı buluştuğunu anlatıyor. Erin, ‘onlarla seks yapmasa da sadece bir öpücüğün verdiği heyecanı yaşamanın bile kendisine yettiğini’ belirtyor.

Yalnızlık etkeni

Bir pilotla evli olan ve sürekli yalnızlık çeken 35 yaşındaki ‘Veronica’ ise, bir başka erkeğe aşık olmuş. Dallas’taki bir gece kulübünde tanıştığı zengin bir işadamı olan bu erkeğin kocasının ona veremediği her şeyi verdiğini söylüyor: Tiffany marka mücevherler, çiçekler ve aşk notları... Ama bir gün aşığından bir buket çiçek geliyor, kapıyı da kocası açıyor... Veronica’nın evliliği ondan sonra bitiyor. Şimdi bir başka bir erkekle (çiçek gönderen değil) evli olan Veronica, kadın arkadaşlarıyla flört etmek isteyen evli kadınlara yönelik bir web sitesi açmaktan söz ediyorlar. ‘Bunun bir pazarı olduğunu sanıyorum’ diyor Veronica. Böyle siteler var da. Evlilik dışı seks arayan kadınlar, Yahoo, MSN ya da AOL’da ‘search’ yaparak aradıklarını bulabiliyorlar. Evli kadınların en çok sevgili buldukları yer ise işyerleri olarak belirlenmiş.

Anketler yanıltıcı

Geçmişte yasalar kocalarını aldatan kadınları cezalandırıyordu. Her şeylerini, hatta evlilikten önce edindikleri mallarını bile kaybedebiliyorlardı. Günümüzde yasalar kadınları koruyacak yönde değişti. Ayrıca kadınların eğitim düzeyleri de arttı. Artık daha rahat hareket edebiliyor ve yaptıklarını arkadaşlarına da hiç çekinmeden anlatıyorlar.

Kaç tane kadının evlilik dışı ilişki yaşadığını hesaplamak zor, çünkü anketlere büyük oranda doğru cevaplar verilmiyor. Erkekler cinsel yaşamları konusunda abartılı bilgiler verirken kadınlar daha ketum davranıyor. Uzmanlar, eşlerini aldatan erkeklerin oranını yüzde 50 olarak verirken bu oranın kadınlarda bugün en az yüzde 30-40’lara çıktığını söylüyorlar. 1991’de yapılan bir araştırmada bu oran yüzde 10 çıkmış. 2002’de ise yüzde 15. Aynı araştırmaya göre eşini aldatan erkeklerin oranı ise yüzde 22. Evlilik danışmanı Michelle Weiner-Davis ise eşlerini aldatan kadınların oranının yüzde 50’ye yaklaştığına inanıyor.
 
İhanet kadının geninde var !!

İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ihanet etmek, kadının geninden kaynaklanıyor.
Alman Bild am Sonntag Gazetesi’nde yer alan haberde başkent Londra’daki St. Thomas Hastanesi’nde Prof. Tim Spector ve ekibi tarafından yapılan araştırmaya yer verildi.

Kadınlara aldatma alışkanlıkları hakkında sorular sorularak bilgi alınırken çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı oldu:

Kadınlardan yüzde 23’ü eşini aldattığını söyledi.
Daha ilginci ikiz kardeşlerden biri, eşini aldattığını söylediyse diğer kardeşin de ihanet etme olasılığı yüzde 55 olarak ortaya çıktı.

Genleri aynı olan tek yumurta ikizlerinde iki kardeşin de aldatma olasılığının daha da yüksek olduğu belirlendi.

Erkekler de araştırılıyor


Elde edilen sonuçların erkekler için de geçerli olup olmadığı henüz bir araştırma safhasında. Uzmanlar, bu olasılığın erkekler için de geçerli olması gerektiğini savunuyorlar. Prof. Spector, ihanetin genlerle ilgisi olmasında çeşitli genlerin birbirine etki yapmasından kaynaklanabileceğini söyledi. Prof. Spector, ‘Aynı durum, insanların riski sevmesinde de yaşanıyor. Burada da birçok genin birbirine etkisi bu duyguyu ön plana çıkarıyor’ dedi. Prof. Spector, kadınların ihanet etmesini yargılamadığını sözlerine eklerken ‘Kadınların daha çok erkekle beraber olması daha sağlıklı ırkların üremesini sağlıyor’ diye konuştu.

Aldatan kadınlar internette anlatıyor !

Sevgililerini ya da kocalarını aldatan kadınlar bir sitede yaşadıklarını övünerek anlatıyor..
23 Temmuz 2006 17:12

 
Sevgilisini lise aşkıyla aldatan Coconut, kendi deyimiyle "kendini bir halt sanan" bütün sevgililerini aldatan 34 yaşındaki Vendetta bunlardan ikisi. İtirafçıların çoğu İstanbullu. Sevgililerini ya da kocalarını, kızdıkları için "boynuzlamışlar". Sitede erkeklerin başından geçenleri, aldatıldığını fark edenlerin itiraflarını ve kullanıcıların yorumlarını okuyabilirsiniz. Ücretsiz üye olup, içinizi dökmeniz de mümkün. Site kurucuları ekran arkasında kalmayı, kamuoyu önüne çıkmamayı tercih ediyor. İşte siteden en ilginç itiraflar.

VENDETTA (Kadın)
Aldattım, gurur duymuyorum ama pişmanlığım yok


Kendini bir halt sanan sevgililerimin hepsini aldattım. Bundan gurur duymuyorum ama pişmanlığım falan da yok. İçlerinden hiçbiri, sonradan vicdan azabı çekmemi sağlayacak kadar iyi değildi. En çok da Güray’ı aldattığım için kendimi iyi hissettim. Sonradan hepsini kapının önüne koydum zaten. Aldatmama neden olacak kadar kendilerinden soğutmasalardı.

COCONUT (Kadın)
Aldattım, terk etmek istedim, hálá beraberiz


Sevgilime kızgın olduğum için aldattım. Ne kadar komik ve saçma geliyor aslında. Bana yalan söylediğini bildiğim halde normal davrandım ama o gittikçe ilgisizleşmeye başladı. Son noktayı koyduğunu düşündüğüm gece arkadaşlarla eğlenmeye gittik. İlerleyen saatlerde yıllar öncesinden hayran olduğum biriyle karşılaştım. Sohbet vs. derken gittikçe yakınlaştık ve geceyi beraber geçirdik. Ama ne telefon numarası ne de başka bir şey... Yaşandı ve bitti. Ertesi gün de sevgilimi terk etmek istedim. Ama kabul etmedi. Hálá beraberiz ama evet aldattım...

ÇOK ZEKİ (Kadın)
Boynuzlamaması için spora zorluyorum


Haftanın üç günü halı saha maçına gitmesi için eşime baskı yapıyorum. Sebebi tabii ki spor yapması değil. Fazla enerjisini harcaması, beni rahat bırakması ve bunlara karşılık bana boynuz takmaması için!

DEDİKODUCU (30, Erkek, İstanbul)
Way canına, çivisi çıkmış bu dünyanın


Bir arkadaşım ile kız arkadaşı 5-6 ay önce ayrılmışlardı. Çocuk neden olduğunu anlayamamıştı ve istememişti aslında ayrılmak. Geçenlerde, yani ayrıldıktan 5 ay sonra ayrılma nedenini öğrendi. Ayrılma nedeni; kız arkadaşının, kendi arkadaşlarından üstelik evli olan biriyle aldatmış olması ve onunla bir ilişkiye başlaması imiş. O zamandan beri görüşüyorlarmış. Ve intikam anı... Arkadaşım, kız arkadaşı ile beraber olan evli arkadaşının eşiyle beraber oluyor. Sen benim kız arkadaşımla haa? Ben de senin karınla o zaman ! Way canına çivisi çıkmış bu dünyanın :)

ANGLE (Kadın)
Köpeği bile beni aldatıyormuş


Evlenme planları yaptığımız erkek arkadaşımı sevgilisiyle el ele gezerken gördüm! Tabii tam anlamıyla şok geçirdim. O da beni gördü. Buna rağmen kızın elini bırakmadı. Aptal aptal suratıma baktı. "Ne istiyorsun" diye salak bir soru sordu. Daha iki gün önce ondan ayrılmamam için kapımda ağlayan adam bana boynuz taktı yaa! Ama asıl üzüldüğüm nokta, sevgilimin köpeğinin o anda benim kucağıma değil de diğer kızın kucağına çıkmaya çalışmasıydı. O aptal köpek bile beni aldatıyormuş!

DEDİKODUCU (30, Erkek, İstanbul)
Arkadaşım aldatıyor, söylesem mi?


İki arkadaşım bir sitede tanıştı. 8 aydır beraberler. Erkek olan onu sitedeki diğer kadınlarla aldatıyor. Kadının ruhu duymuyor. Ben artık sayısını hesaplamayı bıraktım. İlişkileri de gittikçe ciddiye gidiyor. Söylesem mi, söylemesem mi? Bilemiyorum. Ne yapmalıyım? Ya evlenirlerse?

CEMOLOG (31, Erkek, İstanbul)
Bizlerden daha sinsi ve hainler


Ben de aldatıldım. Aklıma geldikçe kahroluyorum. Bana böyle bir adiliği yapmadan ayrılmak isteseydi saygı duyardım. Ama kadınları anlamak çok zor. Aslında bizden farkları yok. Beğenmediği, erkek milleti diye aşağıladığı bizlerden daha sinsi ve hainler. Parayı severler, arabayı severler, kariyeri severler, patronlarını severler, giyimi severler, basit bir yemeği severler, seks severler, doyumsuzluğu severler, sahte gözyaşı dökmeyi severler, gülmeyi severler, yalanı severler, erkekleri parmaklarında döndürmeyi severler, acı çektirmeyi severler, kısacası işlerine gelen her şeyi severler ve uygun zamanı, ortamı yakaladıklarında da hiç affetmezler. Tabii hepsini aynı kefeye koyamam. Erkeklerin yüzde 99’u aldatır, onlara güven olmaz edebiyatı yaparlar. Peki soruyorum BU TÜRK MİLLETİNDEKİ ALDATAN YÜZDE 99 ERKEK kimle aldatıyor? Yüzde 99 KADINLA değil mi? Kimse sütten çıkmış ak kaşık rolü oynamasın.

Siber İhanet İnternetde aldatmak

Sanal seks, giderek daha çok sayıdaki insan için bağımlılığa dönüşüyor. Mutsuz ev kadınlarından değişiklik arayan çiftlere,cinsel sorun yaşayanlardan fantezilerini gerçekleştirmek isteyen bekar erkeklere kadar sanal sekse ilgi gösterenler geniş bir yelpazade sıralanıyor. Posta Gazetesi'nin konuyla ilgili Doç. Dr. Cem İncesu ile yaptığı röportajdan: Sanal seks nedir? İnternet ve medya üzerinden görüntü, ses uyarılarıyla giden, fantezilerin yoğun olarak eşlik ettiği bir cinsellik dünyası. Örneğin aktif olarak çiftlerin karşılıklı seks yapması ve bu seksi birbirlerine seyrettirmesinen tutunkişilerin tek başına internetteki çeşitli pornografik görüntüler ile fantezilerini tatmin etmesi ve mastürbasyon yapması mümkün.

Dünyada sanal sekste bir artış var, nedeni nedir?


Birinci sebebi internet.Daha önce sanal seks yok muydu? Vardı. Bilgisayardaki CD'ler, video kasetlerle şu ya da bu şekilde yaşanıyordu. Ama esas sanal seks deyimi koyduğumuz, sanal seksi yaratan asıl büyük dinamik internet. Çünkü çok daha geniş olanaklar sunuyor. Cinsellik alanında yasal, idari, ahlaki çeşitli yaptırımlara tabi olmaksızın, bu tür baskılardan kurtularak, riski neredeyse 0'a indirerek, özgürce, rahatça, her türlü cinsel ögeyi gördükleri, izledikleri, yaşadıkları ve karşılıklı iletişime geçebildikleri ortam yarattı.KADINCA.NET

Sanal seks tatmin edici mi?

Bir grup için tatmin edici. Sanal seks bir çıkış yolu oldu. Çünkü bir kısım insan için gerçekten çok zengin ya da başkalarına garip gelebilecek cinsel fantezileri var. Bazıları ise bizim parafili dediğimiz cinsel sapkınlıklar içerisinde ele alınabilecek, cinsel doyum yolları geliştirmiş durumdalar. Cinsel tatmini yaşamalrıının en kolay, en rsiksiz yolu sanal seks olmuş durumda.Bu açıdan baktığınızda sanal seks vazgeçilmez doyum aracı.

Sanal sekse başvuran, hızla artan asıl grup kim?

Cinsel sapkınlıklar ya da abartılı cinsel fanteziler için sanal seksi kullananların, hala oransal olarak küçük olduğunu düşünüyorum. Asıl büyüyen grup, kendi cinsel hayatında tatminsizlikler yaşayan insanların farklı cinsel davranış biçimlerini tanımak, farklı cinsel heyecanlar yaşamak, farklı partnerlerle kendilerini hayal etmek ve bu anlamda cinsel yaşamlarını zenginleştirmek için sanal seksi kullananlar. KADINCA.NET

Bu bir sapıklık değil yani...

Kesinlikle değil. Yani bu böyle bir araç haline gelmiş. Benim çok ciddi takip ettiğim bir hasta grubum var. Başvurulardaki insanlara baktığımda, bunların çoğu daha önce internetle iletişim halinde olduğu halde sanal seksi tanımamış. Evli ya da sevgilileri olan bu insanların rutin hayatları içerisinde isteksizlik, partnerle uyumsuzluk ya da ilginin azalması gibi cinsel sorunlar yaşamaya başladıkça ellerinin altında, iş yerinde her yerde sanal seks olanağı buluyorlar. KADINCA.NET

Sorun yaşayan çiftlere sanal seksi öneriyor musunuz?

Bu cinsel terapilerde kullanılan yöntemlerden biridir. Adı 'erotik materyal kullanımı'dır. Cinsel tedavilerde ve cinsel terapilerde Batı'd da, Türkiye'de de yeri olan bir yöntemdir. Yani uyarılmada, tahrik olmada problem yaşayanlara, cinsel isteksizliği olanlara tedavi ve terapi süreci içine cinsel yaşamlarını zenginleştiren, tahrik edici bir unsur olarak öneriyoruz.Çünkü cinselliği bilmeyen tanımayan, fanteziler konusunda bir fikri olmayan çok insan var. Bir terapistin kontrolü ve önerileri dahilinde kişilerin cinsel yaşamlarını zenginleştirici bir unsur olarak sanal seksi ya da pornografiyi kullanması başa birşey, kişinin tamamen sanal sekse ve o dünyaya kendini kapatıp kendi eşiyle olan cinsel yaşamını aksatması bambaşka bir şey.

Türkiye gibi tabuların fazla olduğu ülkelerde sanal sekse başvuru daha mı fazla?


Evet. Türkiye gibi muhafazakar, cinselliğin bir tabu olduğu ülkelerde kişilerin kendilerini özgürce ifade etmelerinde, davranışlarını özgürce ortaya koymalarında doğal olarak sanal seks öenmli bir çıkış yolu olarak görülüyor. Bugün Google'ın istatistiklerine baktığınızda, Türkiye'den pornografiye ve cinsel içerikli her trülü siteye yönelimin fazla,hatta dünyada ilk sıralarda olduğunu görüyorsunuz.KADINCA.NET

Size gelen örneklerde nelerle karşılaşıyorsunuz?

Örneğin Türkiyede kadınlar tipik olarak çeşitli arkadaşlıklar geliştirdikleri 'chat'e yöneliyorlar. Sonrasında cinsel içerikli konuşmalar, fantezi paylaşımları, birbirlerine cinsel içerikli mesajlar göndermeler başlıyor. Bunu bir gün eşi görüyor, aldatma olarak görülüyor ve aile içi kriz çıkıyor. Aile içi krize gelenlerin sayısı hiç de az değil!Bir başka olay ev kadınları. Bütün gün evde oturan, canı sıkılan, evliliklerinde ya da cinsel yaşamlarında çeşitli tatminsizlikler olan birçok kadının da sanal seksi bir çözüm olarak görmeye başladığını görüyorum.KADINCA.NET

Peki ya çiftler?

Son dönemlerde gelen başvurular arasında video kameralar aracılığıyla dünyanın başka ülkelerindeki çiftlerle karşılıklı olarak birbirlerini izleyen, cinsellik yaşayan ve bu olmadığı sürece kolay kolay tatmin olmayan çiftler var. KADINCA.NET

Sanal seks merakı ne zaman bağımlılığa dönüşür?

Sınır şu:Ne zaman ki sanal seks kişinin ya da çiftin cinsel yaşamını zenginleştirici bir unsur olmaktan çıkıp cinsel yaşamını belirleyen bir unsur haline geliyor ve ne zaman ki sanal seks olmaksızın, kişi ya da çift artık cinsel yaşamda hiçbir renk, zevk, doyum yaşayamaz oluyor, o andan itibaren patoloji başlıyor. Saatler boyu internetin, laptopun başından kalkmaması buna dahil.

NOT: Yukarıdaki haber, Kadınca sitesinden alıntı yapılarak yayınlanmaktadır !!


Erkekler neden aldatır?

İster sevgili olsun, ister evli, erkeklerin büyük çoğunluğu ne yazık ki eşlerini ya da sevgililerini aldatıyor. Peki, yaşları ya da konumları ne olursa olsun, erkeklerin vazgeçmediği bu yasak duygunun sebepleri neler?.Kadınlar aldatılmaktan ne kadar nefret ediyorsa, erkekler de aldatmayı o kadar marifet sayıyorlar. Peki erkekler niçin partnerlerini aldatmaktan kendilerini alıkoyamıyorlar?

1. Seks

Erkeklerin çoğu eşlerini seks için aldatır. Çünkü erkekler rahatlıkla, bir kadına karşı duygusal bir şey hissetmeden seks yaşayabilir. Genellikle uzun süre aynı kadınla birlikte olmaktan sıkılan erkek, başka kadınlarla da cinsellik yaşamak ister. Çoğu zaman, başkasıyla seks yaparak eşini aldatan erkek, hâlâ eşini seviyordur. Ancak fantezilerini sevgilisiyle gerçekleştirmek ona heyecan verir.

2. Ego

Erkekler kimi zaman da kendi egolarını tatmin etmek için eşlerini aldatırlar. Başka bir kadınla yaşanan seks, erkeğin egosunu tatmin eder. Erkeklerin çoğu ne kadar çok kadınla birlikte olursa, kendine o kadar çok güven duyar.

3. Heyecan

Uzun süreli ilişkilerden çabuk sıkılan erkek başka kadınlara yanaşarak heyecan duyar. Bazen bir ilişki ne kadar iyi olursa olsun, heyecan bittiği için erkek yeni bir oyuncak bulmuşçasına başka kadınlara yönelir.

4. Çünkü yapabilirler


Erkekler aldatır, çünkü bu işi kadınlara oranla çok daha kolay yaparlar. Kadınlar daha duygusaldır ve aldatmak yerine terk etmeyi tercih ederler. dedektif dedektif araştırma dedektiflik özel dedektif takip ihanet aldatma dedektif özel dedektif özel dedektiflik dedektif bürosu dedektif, dedektif araştırma dedektiflik özel dedektif takip ihanet aldatma dedektif özel dedektif özel dedektiflik dedektif bürosu dedektif dedektif dedektif dedektif dedektif dedektif

5. Avlanma içgüdüsü


Erkeklerin çoğu sosyal normlar yerine içgüdülerine göre davranırlar. Özellikle genç erkekler kızları avlanmayı bekleyen canlılar olarak nitelendirirler ve kızları elde etmeyi kendilerine hedef olarak belirlerler.

6. Yaşlanma korkusu

Erkekler özellikle orta yaş bunalımına girdikleri zaman eşlerini aldatmaya başlarlar, bu sayede kendilerine olan güvenlerini tazelerler.

Aldatan Erkek Nasıl Davranır ?

Aldatan erkek nasıl davranır, nasıl yalan söyler, kendini nasıl ele verir?


Aldatan erkekler her zamanki gibi davranmazlar. Değişmeye, eşlerini eleştirmeye başlarlar ve yaptıklarını haklı göstermek için çeşitli yollara başvururlar. Seninle dergisi kasım sayısında bu konuyu masaya yatırdı.

Dünyada Hillary Clinton’ın başına geldi, Jackie Kennedy ve hatta Prenses Diana’nın da... Türkiye’deyse Hülya Avşar dahil pek çok isim biliyoruz eşi tarafından aldatılan... Aldatılmak yeterince kötü... Ama kadınları, eşlerinin kendilerini aldatmalarından öte kıran bir şey daha var: Erkeklerin yaptıklarının üstünü örtmek için kullandıkları yalanlar...

Tabii, kadınlar arasında da aldatanlar var. Ancak kadınlar belli bir noktada erkeklerden ayrılıyor: Aldatan kadınlar eşleri şüphelenmesin ve üzülmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Oysa erkekler bunun tam tersi bir yöntem uyguluyor. Bir ilişkileri olduğunda, eşlerine karşı olan davranışları tamamen değişiyor. Daha çok kavga çıkarıyor ve eşlerinde aslında bir zamanlar taptıkları her şeyi eleştirmeye başlıyorlar. Üstelik bu sırada bir kadının en çok önem verdiği "güven" duygusunu da söyledikleri yalanlarla altüst ediyorlar. Bakalım örnekleriyle vereceğimiz bu yalanlar ve davranış değişiklikleri neymiş ve aslında ne anlatıyormuş...

Zaten artık sana hiçbir şeyi beğendiremiyorum!

Eskiden kadın televizyonun karşısında oturmak yerine dışarı çıkmak istediğinde erkek çok tepki göstermezken, artık en ufak istek karşısında bile ortalığı ayağa kaldırıyor. Sonra kadın gerçekten sinirlenmeye ve bağırıp çağırmaya başladığında, hep aynı şeyin olduğunu, karısının her şeyi abarttığını söyleyerek kendisini haklı çıkarıyor.

Peki, bunun arkasında yatan nedir?

Uzmanlara göre, "Erkekler kendilerini yaptıklarından ötürü kötü hissetmeye başladıklarında, eşlerinin kendilerine bağırmaları sonucunda rahatlıyorlar." Kısacası, erkekler eşleri kendilerine ne kadar çok bağırırsa, suçluluk duygularını o kadar iyi bastırmayı başarabiliyorlar. İşte erkekler bu sayede kendilerini günah keçisi olarak göstererek, eşlerini aldatmaya devam ediyorlar ve bunu yaparken de kendilerini çok haklı görüyorlar.

Sen beni anlamıyorsun!

Erkeğin eşine söyleyebileceği tipik cümlelerden biri daha... Bunu arkadaşlarının, hatta sevgilisinin yanında daha da çok açarak anlatan erkek şöyle diyebiliyor: "Uzun zamandır düşüncelerimiz birbirinden iyice farklılaşmaya başladı" ya da "Davranışlarıyla beni sıkıştırmaya ve boğmaya başladı"... Bu sözlerle erkek kendini haklı çıkarmaya çalışıyor ve genç sevgililere yöneliyor.

Peki, bunun arkasında yatan nedir?


Maalesef çok da hoş olmayan bir şey: Erkekler yaşlanmaya başladıklarını düşündüklerinde kendilerini daha genç hissettiren kadınlara yöneliyorlar. Uzun yıllar çok hoşlarına giden yaşamları birden sıkıcı olmaya başlıyor. Evi temizleyen, çocuklara bakan, yemek pişiren, evde her şeyin yolunda gitmesini sağlayan kadınlar artık eşlerinin beklentilerini karşılayamaz hale geliyor.

Yatakta artık her şey kötü!

Erkek aniden yatakta olup biten her şeyden eşlerini sorumlu tutmaya başlayabiliyor. Örneğin, yatağa girdiklerinde sürekli esnemeye başlamasını eşine mál etmeye çalışıyor. Ayrıca şöyle bir tezi savunuyor: "Uzun yıllar aynı evi paylaşan eşlerin cinsel hayatlarında yarı yarıya azalma görülür."

Peki, bunun arkasında yatan nedir?

Tabii, sevgiliyle cinsellik başka olur. Ancak erkekler bu durumlarda şu yanılgıya kapılırlar: Otel odalarında yaşanan o güzel anlar sadece sevgilileri sayesinde olmaz! Burada da yine iki kişiye ihtiyaç vardır. Ama bunu sadece genç sevgililerine bağlayan erkekler, çok geçmeden bu konuda da yanıldıklarını anlarlar.
Kadın neredeyse boynuma atladı!

Erkek yakalandı, artık her şey ortada. Ama pes etmiyor ve buna rağmen yalan söylemeye devam ediyor. Tabii "Hayır" da diyebilirdi. Ama kadın bir anda onun boynuna atlamıştı ve "Hayır" diyememişti. Her şey bir anda oluvermişti. İşte bu noktada bile, erkekler kendilerini haklı çıkarmayı başarmaya çalışıyorlar.

Peki, bunun arkasında yatan nedir?

Bu tarz yalanlara özellikle dışarıya karşı güçlü egoları olan, ancak evde eşlerinin daha baskın çıktığı erkekler başvuruyor. Bunun sonucunda erkekler ya sürekli aldatma eyleminde bulunuyorlar ya da kulağa ne kadar ters gelse de, kıskançlık krizlerine giriyorlar.

Onunla daha fazla beraber olmak gerçekten imkansızdı!

Eğer aldatma artık saklanamayacak boyutlara geldiyse, erkek dışarı karşı kendisini melek gibi göstermeye kalkışır. Böylece eşinin kendisine yasakladığı şeyleri yeniden yapabildiği için kendini masum bir karaktere bürümeye çalışır.

Peki, bunun arkasında yatan nedir?

Bu durum aslında erkeklerin kendilerini dış dünyaya karşı kötü biri olarak yansıtmak istememelerinden kaynaklanır. Sevgiliye karşı da potansiyel güvenilmez adam olarak görünmek istemeyen erkekler, rahatlıkla böyle bir yalana başvururlar. Ancak gerçek biraz daha farklıdır. Erkekler bir sonraki sevgililerine de eşlerine yaptıkları aynı şeyi yapar, yani onları da aldatırlar!

Sizce bu açıklamalar ne kadar doğru

Bir gecelik aldatmalardan, uzun süreli ilişkilere...
Erkekler gerçekleri bilmek istemezler, kadınlar bilmek isterler.

Erkekler: Yüzde 11-Evet
Kadınlar: Yüzde 30-Evet

Eşim bir kere kendisini aldattığımı yakaladı.
Artık daha dikkatli olurum.

Erkekler: Yüzde 34-Evet
Kadınlar: Yüzde 28-Evet

Yalan söyleyenlerin her zaman iyi bir hafızası olmalıdır.
Bu benim için çok stresli olur.

Erkek: Yüzde 3-Evet
Kadın: Yüzde 7-Evet

Eğer eşim daha az cinsellik istiyorsa, o zaman şüphelenirim.

Erkek: Yüzde 62-Evet
Kadın: Yüzde 69-Evet

Eğer eşim beni aldattıysa ve başkalarına da bu yaptıklarını anlattıysa, o zaman ondan hemen ayrılırım.

Erkek: Yüzde 37-Evet
Kadın: Yüzde 33-Evet

"Hiperseksüalite" Aşırı Seks Bağımlılığı Satiriasis


Uzmanlar, halk arasında 'azgınlık' olarak tanımlanan aşırı seks düşkünlüğünün mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini savunuyor ve "Hiperseksüalite" - aşırı seks düşkünlüğünün aslında bir hastalık olduğunu, erkeklerde bu hastalığa, 'Satiriasis' kadınlarda ise 'Nenfomani' adı verildiğini ifade ediyorlar.

Kadınlarda sosyo-ekonomik gücü olanların, erkeklerde ise sosyo-ekonomik gücü olmayanların cinsel isteklerinin fazla olduğunu vurguluyorlar...

Hiperseksüalite terimi ilk olarak John F.Kennedy'nin ‘‘dört saat seks yapmadan duramam’’ sözüyle gündeme geldi. O dönemde böyle bir hastalık bilinmediği için ancak yıllar sonra tanısı konabildi.

Satiriasis Nedenleri


* Çocukluğun sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşanmış olması,
* Ruhsal bozukluklar,
* Manik depresif ataklar,
* Kalıtım yani genetik faktörler,
* Organik beyin hastalıkları,
* Kleine-Levin Sendromu,
* İç salgı bezleri düzensizlikleri vb.

Çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşamış hiperseksüel erkekler çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen eşlerde ararlar. Bu nedenle gerçek doyumu bulamazlar. Çocukluktan gelen bu güvensizliğin şaşmaz belirtilerinden biri olarak sürekli kendilerini kanıtlamak ve yeni kadınlar fethetmek gereksinimi duyar. Bu nedenle bu bağımlılık kötü bir çocukluk geçirmiş, parçalanmış aile ortamında büyüyen insanlarda daha çok görülür.

Uzmanlarca ülkemizde hekime başvuran her yüz erkek hastadan en az üçünde görüldüğü ifade edilmektedir. Kadınlarda ise bu oran yüzde bir gibi daha azdır. Hiperseksüalite 25-50 yaş grubu arasında görülür.

Hiperseksüel erkeklerin kişilik yapıları incelendiğinde, narsistik yapı, kendine hayran olma, kendini büyük görme ve bağımlı bir kişilik yapısı görürüz. Çabuk demoralize olan, sıkıntıya gelemeyen ve sıkıntısını giderme adına sürekli arayışlar içinde olan insanlardır.Hayata bakış açıları genellikle karamsardır ve kendini acındırma gibi bir ruh hali içindedirler. Hemcinsleriyle araları çok kötüdür. İlgilendikleri tek konu pornografidir. Seksüel eylem ön plandadır. Erkek için o kadının güzelliği, çekiciliği önemli değildir.

Satiriasis - Erkeklerde Cinsel Doyumsuzluk"Kendimi seks yapmaktan alamıyorum. Günün her saati aklımda cinsel fantezilerle bir kadını düşlüyorum. Büyük bir sıkıntı içindeyim. Cinsellikten başka bir şey düşünemiyorum. Artık işlerimi de aksatmaya başladım, arkadaşlık ilişkilerim zarar gördü ve yaptığından suçluluk duymaya başladım. Sabah başka, öğlen başka bir kadınla beraber oluyorum, sonra da akşam evime gidip eşimle birlikte oluyorum. Toplumda çok zor durumlarda kalıyorum, insanların içimdeki bu arzuları fark ettiğini düşünüp kimsenin yüzüne bakamıyorum, bunu saklayamıyorum. Ailemle veya dostlarımla vakit geçirmek yerine hangi kadınla birlikte olsam düşüncesinden kendimi kurtaramıyorum."

Satiriasis - Erkekde Cinsel Doyumsuzluk - Hiperseksüalite


Cinsel davranışın ifade edilmesi, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkilerin karşılıklı etkileşimlerinin karmaşık bir sonucudur ve dinsel, tıbbi, kanuni ve sosyal açılardan daima değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Fakat cinsel davranış ile ilgili kavramların kullanımındaki bilgisizlik, özensizlik ve bu konuda sorunu olan kişiler hakkında sistematik araştırmaların olmaması bu değerlendirmeyi zorlaştırmıştır. İnsan doğasının bir parçası cinsel arzuların baskılamaması gerekir fakat tüm zamanını ve enerjisini cinsellik için tüketen kişiye; kanunlar karşısında sorun yaratan, fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlığı tehdit eden aşırı cinsel arzuları kontrol ve zararsız bir şekilde ifade edebilmesi öğretilmelidir.

Kadından kadına koşan, sürekli sevgili değiştiren erkeklerin yani moda deyimle playboyların, gerçekte, kökleri çocukluğa kadar inen büyük sorunları olduğunu düşünürüm. Bu tür erkekler çok sayıda kadınla cinsel ilişki kurarak cinsel güçlerinin çok fazla olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Böylece zafer kazanmış gibi görünürler ve bu yolla altta yatan aşağılık duygularını saklamaya çalışırlar. Yalnızlık, öfke, kendine karşı duyulan nefret gibi duygularla yüzleşmek yerine bunlardan kaçan playboylar seks ve aşkı aradıklarını söyleseler de aslında seksi ve aşkı zamanlarını öldürecek birer nesne haline getirerek kendi yaşamlarını ihmal etmektedirler. Ne gariptir ki psikiyatristler de playboyların içinde, bilinçdışı homoseksüel eğilimlere karşı savunma olarak gelişen bir kompulsiyon yani zorlantı olduğu kabul ederler. Bir başka çelişki de cinsel yönden doyumsuz erkeklere gelişmekte olan ülkelerde ve daha çok alt kültürde rastlanıyor olmasıdır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde ve alt kültürlerde iş dışında kişinin zevk alınacağı imkanlar yoktur ve bu yüzünden cinsellik çok abartılı algılanır. Hiperseksüalite, her sosyo ekonomik düzeyde, her gelir grubundaki insanlarda görülebiliyor olsa da, Dr.Kraft Edbing cinsel duyguları fazla olan kadınlara sosyoekonomik yönden iyi olanlar arasında rastladığını, cinsel duyguları fazla olan erkeklerde ise sosyoekonomik yönden kötü olanlar arasında rastlandığını söyler. Yani bu durumda ülkemizdeki playboyların samimi olmadıkları da ortadadır.

Hiperseksüalite terimi ilk olarak John F.Kennedy'nin "dört saat seks yapmadan duramam" sözüyle gündeme geldi. O dönemde böyle bir hastalık bilinmediği için ancak yıllar sonra tanısı konabildi. Kennedy hiperseksüel bir erkekti. Kardeşi Edward Kennedy'nin seks bağımlılığı ise sevgilisiyle kaza yapınca ortaya çıkmış ve siyasi hayatı sona ermişti.

Dünyada birçok erkek için hiperseksüellik övünç duyulacak bir durumdur. Bu sayede bir çok kadın ile birlikte olurlar ve iktidarın kendilerinde olduğunu düşünerek tatmin olurlar. Fakat günümüzde normalin dışı bir durum olarak kabul edilen hiperseksüalite psikolojik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Peki nereye kadar çapkınlık, nereden sonrası hastalık olarak kabul edilmelidir. Uzmanlara göre bu sınır, yani hiperseksüalite sınırı, altı aydan uzun bir süre tek eşli ilişkiye dayanamamadır. Erkeklerde görülürse adına �satiriasis�, kadınlarda görülürse adına �nemfomani� denmektedir. Konumuz satiriasisi biraz daha açarsak, doyumsuzluğa varan aşırı seks düşkünlüğüdür. Cinsel duygu ve isteklerin kişiyi köleleştirmesidir. Argoda ise �azgınlık� olarak tanımlanır. Tek bir eşle yetinemeyen, normalin üzerinde cinsel ilişki kuran ve seçici olamayan bu erkekler genellikle sürekli bir ilişkiye sahip değildir. Farklı eşlerle yineleyici cinsel etkinliklere girme dürtüsünü yenemedikleri için bu hastalık bir çeşit bağımlılıktır. Erkeğin cinsellikle ilgili düşünceleri sürekli beyinde bulundurduğu ve cinsellikten başka hiçbir şeyle ödüllendirilmeyeceği mesajlarının verildiği bir hastalıktır.

Hiperseksüel erkek kendi sosyal konumuna, saygınlığına, bulunduğu ortama uygun olmayan cinsel ilişkilere sık girer ve hayatı boyunca beraber olmayacağı insanlarla birtakım cinsel ilişkiler yaşar ve zamanla bundan suçluluk duymaya başlar. Ve seks bağımlılığı kişiyi intihar düşüncelerine kadar götürünce bir hekime başvurur. Kişi seks bağımlılığını genellikle aradan geçen 6-7 yıl sonra anlıyor ve hayatını kötü etkilemeye başladığı için tedavi olmaya razı oluyor. Seks bağımlılığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi kişinin itibarını, prestijini yok eder. Uzmanlarca ülkemizde hekime başvuran her yüz erkek hastadan en az üçünde görüldüğü ifade edilmektedir. Kadınlarda ise bu oran yüzde bir gibi daha azdır. Hiperseksüalite 25-50 yaş grubu arasında görülür.

"Jupiterisme" yani Yunan mitolojisinde devamlı her çeşit kadınla seksüel temasta bulunan Olimpos baş tanrısı, "Don Juanism" ve "Kazanova" satiriasisin bir dereceye kadar hafif şekilleridir. Hepsinde oedipus kompleksine karşı bir saplantı vardır ve adeta bir zamanlar sevmiş olduğu ana hayalini aramaktadırlar.

Hiperseksüel erkeklerin kişilik yapıları incelendiğinde, narsistik yapı, kendine hayran olma, kendini büyük görme ve bağımlı bir kişilik yapısı görürüz. Çabuk demoralize olan, sıkıntıya gelemeyen ve sıkıntısını giderme adına sürekli arayışlar içinde olan insanlardır. Karşısındaki insanı 15 dakikada göklere yükseltip ardından on gün sonra da yerin dibine geçirebilirler. Hayata bakış açıları genellikle karamsardır ve kendini acındırma gibi bir ruh hali içindedirler. Hemcinsleriyle araları çok kötüdür. İlgilendikleri tek konu pornografidir. Seksüel eylem ön plandadır. Erkek için o kadının güzelliği, çekiciliği önemli değildir. Mühim olan eylemdir.

Erkek cinselliği bilinmeyenlerle doludur. Sevişmeden büyük zevk alan her erkek, "tek bir çiçekle hayat geçmez" diyerek sürekli sevgili değiştiren ya da partnerini aldatan diğer erkeklerin ruh hali de satiriasis veya seks düşkünü olarak görülmemeli fakat bu tür davranışlar da cinsel yaşamın normal ölçülerinin aşılmış olduğu şeklinde değerlendirilmelidir.

Son yıllarda satiriasisin üzerine olan medya ilgisinin haricinde toplumsal ilgide artmıştır. Ancak aşırı seks düşkünlüğü büyük ölçüde toplumsal ve kültürel ölçütlere bağlı olarak değiştiğinden bu konuda çok nesnel değerlendirme yapılması zordur. Neyin normal veya uygun bir cinsel davranış olduğu yaşanılan toplumsal kültüre göre çok değişeceğinden satiriasis kavramı büyük ölçüde kültüre bağlıdır ve yalnızca cinsel eylemin miktarına göre değerlendirilemez.

Aşırı seks düşkünlüğü erkekteki cinsellik dışı tüm duyguları baskılar, iradeyi, aklı ve ahlaki değerleri ayaklar altına alıp, kişiyi yalnızca kadınların peşinde koşan bir hale getirir. Orgazmla birlikte gelmesi gereken rahatlama ve gevşeme olmaz ve cinsel gerilim hali sürer. Orgazm anında normal insanlar kadar büyük bir coşku da duymazlar ve doruk noktaları çok yüksek olmadığı gibi ardından gelen rahatlama da çok yetersizdir.

Satiriasis Benzeri Durumlara Yol Açan Nedenler

Erkeklerde yaş dönümü yılları, hormonal dengesizliklerin yarattığı ruhsal bozukluklar ve bunalımlar, şizofreni, mani gibi dürtü kontrolünün kaybolduğu psikotik durumlar, borderline kişilik bozuklukları, amfetamin veya kokain gibi ilaçlar ve uyuşturucular, kafa travmalarından sonra özellikle frontal lob hasarları, temporal lob epilepsileri, genital egzeması vb. durumlarda da hiperseksüalite davranışları görülebilir. Bu tür davranışlar satiriasis sayılmaz.

Partnerim bir satiriasis mi?

Bu yazıyı okuduktan sonra bazı kadınların akıllarını bu soru kurcalayacaktır. Rahat olun ve hemen panik yapmayın. Aşağıdaki soruların yanıtlarının çoğu "evet" ise bir hekimle danışma görüşmesi yapabilirisiniz: Cinsel ilişki sıklığı ve içeriği onu tatmin etmiyor mu veya daha fazlasını istiyor mu? cinsel isteklerine "hayır" denildiğinde çok öfkelenir mi? Maddi açıdan rahat mı? Sizinle seks yapmak konusunda bazen aşırı istekli bazen de isteksiz mi? Cinsel konularda görüş ayrılığınızın olduğu tartışmalarınız sık mıdır? Kendini ifade etmede ve duygusal açıdan yakın olmakla ilgili bir sorunu var mıdır? Cinsel ilişkiniz sırasında kendinizi yalnız hisseder misimiz? Pornografik içerikli yazılı veya görsel yayınlardan oluşmuş bir kolleksiyonu var mı? Partnerinizin iş haricinde çok boş zamanı mı var? Evdeki ruh hali seks yapıp yapmamasına göre değişir mi? Mizacı her an değişebilecek bir yapıda mı? Kendine hayran olma veya kendini büyük görme eğilimi var mı? Çocukluğunda duygusal, fiziksel veya cinsel anlamda bir istismara uğramış mı? Bazı günler kendini öfkeli, yalnız ve yorgun hissediyor mu? Çabuk demoralize olur mu? vb.

Tedavi


Satiriasisin tedavisi zordur. Bu hastalarda önce dengeli bir ruh hali yaratmak gerekir. Sıkıntıyı gidermek için birtakım ilaçlarla tedavi ve ardından psikoterapi gerekir. Tedavi minimum altı ay sürer.

Satiriasis Hakkında Bilinmeyenler

*Dr.Kraft Edbing cinsel duyguları fazla olan kadınlara sosyoekonomik yönden iyi olanlar arasında rastladığını, cinsel duyguları fazla olan erkeklerde ise sosyoekonomik yönden kötü olanlar arasında rastlandığını söyler.

*Bazı psikiyatristler tarfından satiriasisin, bilinçdışı homoseksüel eğilimlere karşı savunma olarak gelişen bir kompulsiyon yani zorlantı olduğu kabul edilir.
*"Erkekler kadınları ve özellikle ilişki kurabilecekleri kadınları görmekle bile uyarılırlar. Oysa kadınlarda erkek görüntüsü böyle bir etki yaratmaz. Erkek böyle uyarılabilir. Çünkü bütün geçmişi ve yetişme koşulları onu buna hazırlamıştır. Oysa kadınların yetişmesinde cinsellik bastırılmıştır. Erkek yeni cinsel deneyler, yeni eşler ve yeni ilişkilerde elde edilecek yeni doyum düzeyleri hayal ederek kendi kendini uyarabilir, kafasında hep daha yeni teknikler geliştirmeye çalışır. Yeni eşlerin farklı cinsel anatomileri erkek için çok önemli bir değişiklik ve serüven öğesidir. Kadınlar içinse bu tür değişikliklerin o kadar önemi yoktur. Erkek için yeni bir eşin fethedilmesi önemli bir zaferdir. Onlar bir kez cinsel güçlerini ve çekiciliklerini bu yeni eşte kanıtladıktan sonra, başka bir eş aramaya koyulurlar. Çoğu erkek cinsel birleşme sırasında yalnız yanındaki eşle değil, daha önce ilişkide bulunduğu bütün kadınlarla, hatta tüm kadın türüyle koitusda bulunduğunu düşünür"
Kinsey

Bilgiler DR Cem Keçe'nin Sitesinden Derlenmiştir.


NEMFOMANİ

Sadece kadınlarda görülen ve sosyal yaşamın darmadağın olmasına neden olan bu hastalık, doyumsuz bir cinsel açlık ve güçlü cinsel istek olarak ortaya çıkıyor.Nemfomani nedir? Yunanca nymphe kız ve mania delilik sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen Nemfomani, kadınlarda görülen aşırı cinsel içgüdüye verilen addır. Nemfomaninin belirtileri, doymak bilmeyen cinsel birleşme isteği ya da kuvvetten düşene dek yapılan mastürbasyondur. Nemfomani , bir çok insanın sandığı gibi sık sık cinsel değişiklik aramak ya da cinsel isteğin güçlü olması anlamında kullanılan bir sözcük değildir. Ancak kişinin arzusu ve gücü cinsel isteğin şiddet derecesini belirleyebilir. Cinsel değişiklik isteği de yine kişinin arzusuna ve gücüne bağlıdır. Magnus Hirschfeld bile 40 yıl önce nemfomaniyi "cinsel birleşmeden hemen ya da çok kısa bir süre sonra tekrar uyanan cinsel istek" olarak açıklamıştı. Günümüzde ise her normal kadının kısa sürede de olsa bir kaç kez orgazma ulaşabileceği artık bilinmektedir. Bu kadınlara nemfoman denilemez. Cinsel bilim araştırıcılarının çoğu bugün "gerçek" ve "sözde" nemfomani arasında bir ayrım yapmaktadırlar.

Nemfomaniye ne sebep olur?

Nemfomaniye yol açan organik nedenlerden biri hormon bozukluğu olabilir. Prof. H. J. Stemmler ve Kiel'e göre, kanser nedeniyle hormon Androgen tedavisi gören kadınlarda cinsel istek, kadını rahatsız edecek denli artabilir. Nemfomani belirtisi taşıyan kadınlarda sinirlerin duyarlılığı aşırı oranda arttığından cinsel içgüdüyü etkilemektedir. Büyük beyinin cinsel ilişkiyi kontrol eden, eş seçimini ayarlayan ve doyumu sağlayan sinirleri bozulmaktadır. Nemfoman isteklerinin ve eşinin esiri olmaktadır.

Gerçek nemfomanide sinir sisteminin organik bozuklukları sinir ve bezler arasındaki bağlantılarda aksaklıklar gibi yer alırken, "sözde" nemfomaninin nedenleri ruhsaldır. Bu türde söz konusu olan "yanlış tutum"dur. Bu kişiler kendi cinsellikleri, çevreleri ve cinsleriyle uzlaşmazlık içindedirler. Psişik nemfomaniye yol açan nedenler kişisel olmakla birlikte, bazı temel tipler gösterilebilir.

Messalina kompleksi


Nemfomani, kadında cinsel taşkınlık demektir. Nemfoman kadın ile aşırı duygulu ya da cinsel yönü güçlü olan kadını ayırmak gerekir. Nemfoman, çoğu kez sosyal baskılar ve yasaları hiçe sayar. Onun için, tek bir amaç vardır, o da; bir erkekle yatmaktır. Kendi kişiliğiyle aynı düzeyde olmasa bile her sınıftan erkeğe "evet" der. Eski Roma İmparatorluğunda, Clausius un karısı Messalina nın her gece çeşitli erkeklerle yattığını, bunun için de kılık değiştirerek halkın arasına karıştığını tarih yazmaktadır. Bu nedenden, Messalina kompleksi diye de bilinen nemfomani, elbette eşine ya da sevdiği erkeğine duygulu ve istekli olan kadın anlamına gelmez.

Her ne kadar, tarihteki bu tür ünleriyle roman ve filmlere konu olan Kleopatralar, Messalinalar bu davranışın örneklerini simgeliyorlarsa da, toplum içerisinde nemfomanların oranı düşüktür. Normal kadının yapısı, erkeğine bağlanmayı gerektirir. Erkeğini seven kadın, onun yanında mutluluk, onun yanında güven duyar. Erkeğine bağlılığın verdiği, bağımlılık psikolojisi, kadınların ruhsal yapılarına uygundur. Sevdiği erkeğine, kadının yapamayacağı özveri yok gibidir.

Nemfoman kadının kural tanımayan cinsel dürtüleri, onu öylesine etkiler ki, bu nedenden, zor durumlara düşer. Bir istek krizi tutkusuyla, ne yaptığını bilmeyen, mani nöbeti içerisindeki insanlar gibi, tanımadığı erkeğin önünü keserek, onu kendisiyle yatmaya zorlayan nemfomanlar görülmüştür.

Nemfomani, bir ruh bozukluğundan olabileceği gibi, kalıtım, organik beyin hastalıkları, iç salgı bezleri düzensizlikleri gibi nedenlere bağlı da ortaya çıkabilir. Bu durumu, bir bulgu olarak değerlendirmek gerekir. Bir mani nöbeti içerisinde, kendini, karşısına çıkan erkeğe teslim eden kadın, nemfoman değildir.

Cinsel isteklerde, vulva hastalıkları da önemli yer tutar. Örneğin vulvanın kaşıntılı hastalıklarında, kadın sürekli uyarım içindedir. Bacaklarının hareketi, oturuş biçimi, onu hemen duygulandırır. Bu bölgesel odaklaşmış duyarlılık tedavi edilince, kadın normale döner. Bir vulva egzemasında, kadının her yerde ve durumda cinsel birleşmeye yeltenmesi adli tıpta görülmüştür.

Yaş dönümü yıllarında, gerek hormonal dengesizliklerin yarattığı ruhsal bozukluklar ve bunalımlar, gerek yerel tahrişlerden, isteklerin fazlalaşması, kadınları anormal davranışlara sürükleyebilir. Gene bu tip kadınların, servetlerini genç erklere yedirdikleri görülür. Bu tür davranışlar, nemfomani sayılmasa bile, cinsel yaşamın normal ölçüleri aşılmış demektir.

Nemfomaninin belirtileri

• Sürekli olarak seks ve cinsel düşünce üzerine yoğunlaşan düşünceler.
• Dürtü etkisiyle yapılan mastürbasyon
• Rastgele cinsel ilişkilerde bulunmak
• Kontrol yeteneğini kaybetme
• Tekrarlanan başarısız ilişkiler vb.

Nemfomaninin zararları

Nemfomani, kişinin tüm sosyal hayatını ve ilişkilerini etkileyen bir hastalıktır. Kişi sürekli seks ve cinsel birleşme üzerine yoğunlaştığı için, tek bir amacı vardır; bir erkekle sevişmek. Bu yüzden çevresiyle olan dostlukları ve doğal olarak aşk hayatı da zarar görür. Kişi kendini sıklıkla tekrarlayan başarısız ilişkilerin içinde bulur.

Bunun dışında nemfomanın cinsel yolla bulaşan hastalıkları kapması riski de oldukça yüksektir. Sürekli ve düzensiz cinsel aktiviteler yaşadığı ve sürekli partner değiştirdiği için, kişinin sağlığı da tehlikeye girer.

Bunlar da var!

Messalina kompleksi

Nemfomani, kadında cinsel taşkınlık demektir. Nemfoman kadın ile aşırı duygulu ya da cinsel yönü güçlü olan kadını ayırmak gerekir. Nemfoman, çoğu kez sosyal baskılar ve yasaları hiçe sayar. Onun için, tek bir amaç vardır, o da; bir erkekle yatmaktır. Kendi kişiliğiyle aynı düzeyde olmasa bile her sınıftan erkeğe "evet" der. Eski Roma İmparatorluğunda, Clausius un karısı Messalina nın her gece çeşitli erkeklerle yattığını, bunun için de kılık değiştirerek halkın arasına karıştığını tarih yazmaktadır. Bu nedenden, Messalina kompleksi diye de bilinen nemfomani, elbette eşine ya da sevdiği erkeğine duygulu ve istekli olan kadın anlamına gelmez.

Her ne kadar, tarihteki bu tür ünleriyle roman ve filmlere konu olan Kleopatralar, Messalinalar bu davranışın örneklerini simgeliyorlarsa da, toplum içerisinde nemfomanların oranı düşüktür. Normal kadının yapısı, erkeğine bağlanmayı gerektirir. Erkeğini seven kadın, onun yanında mutluluk, onun yanında güven duyar. Erkeğine bağlılığın verdiği, bağımlılık psikolojisi, kadınların ruhsal yapılarına uygundur. Sevdiği erkeğine, kadının yapamayacağı özveri yok gibidir.

Nemfoman kadının kural tanımayan cinsel dürtüleri, onu öylesine etkiler ki, bu nedenden, zor durumlara düşer. Bir istek krizi tutkusuyla, ne yaptığını bilmeyen, mani nöbeti içerisindeki insanlar gibi, tanımadığı erkeğin önünü keserek, onu kendisiyle yatmaya zorlayan nemfomanlar görülmüştür.

Nemfomani, bir ruh bozukluğundan olabileceği gibi, kalıtım, organik beyin hastalıkları, iç salgı bezleri düzensizlikleri gibi nedenlere bağlı da ortaya çıkabilir. Bu durumu, bir bulgu olarak değerlendirmek gerekir. Bir mani nöbeti içerisinde, kendini, karşısına çıkan erkeğe teslim eden kadın, nemfoman değildir.

Cinsel isteklerde, vulva hastalıkları da önemli yer tutar. Örneğin vulvanın kaşıntılı hastalıklarında, kadın sürekli uyarım içindedir. Bacaklarının hareketi, oturuş biçimi, onu hemen duygulandırır. Bu bölgesel odaklaşmış duyarlılık tedavi edilince, kadın normale döner. Bir vulva egzemasında, kadının her yerde ve durumda cinsel birleşmeye yeltenmesi adli tıpta görülmüştür.

Yaş dönümü yıllarında, gerek hormonal dengesizliklerin yarattığı ruhsal bozukluklar ve bunalımlar, gerek yerel tahrişlerden, isteklerin fazlalaşması, kadınları anormal davranışlara sürükleyebilir. Gene bu tip kadınların, servetlerini genç erklere yedirdikleri görülür. Bu tür davranışlar, nemfomani sayılmasa bile, cinsel yaşamın normal ölçüleri aşılmış demektir.

Nemfomani – Nymphomania - Kadında Cinsel Doyumsuzluk

Yoğun ve eşleri doyuma götüren cinsel yaşamın çeşitliliği insanın doğasında vardır ve cinsel kişiliğinin gelişmesi açısından yararlıdır. Sevişmekten büyük zevk alan ve üst üste birkaç orgazm yaşayabilen her kadın seks düşkünü değildir. Fakat kişinin hiçbir doyuruculuğu olmayan cinsel ilişkileri sık sık yaşaması da tam tersi yanlıştır.

Nemfomani Nedir?

Kadınlarda görülen ailesinin yaşının ve psikolojisinin tam karşıtı bir davranışta bulunarak değişik erkeklerle olma isteği ve aşırı seksüel istek duyma ile karakterize bir cinsel işlev bozukluğudur. Kısaca kadında cinsel taşkınlık veya doyumsuzluğa varan aşırı seks düşkünlüğü demektir. Hastalık derecesine varacak kadar kompulsif cinsel ilişki kurma gereksinimi ve erkeğe doyamama durumudur. Psikoseksüel bir bozukluktur. Erkekler de görülenine ise “satiriasis” adı verilir. Kelime olarak “nymph”+”mania” nın birleşmesinden meydana gelir. Nymphler Yunan mitolojisine göre tanrı ve yarı tanrılar hariç diğer erkeklerden kaçan ve hatta erkek düşmanıdırlar. Argoda ise “penis delisi olmak” olarak adlandırılır.

Eşine ya da sevdiği erkeğine duygulu ve cinsel yönden aşırı istekli olan kadınları nemfoman olarak değerlendirmek yanlıştır. Çünkü nemfoman kadınlar sosyal baskıları ve yasaları hiçe sayarak sadece bir erkekle değil herhangi bir erkekle ve her sınıftan erkekle yatmayı arzularlar ve genellikle de toplumda çok zor durumlara düşerler. Günümüzde nemfomanik kadınlar bazen mahkemelere kadar giden, büyük yankı yaratan, abartılı seksüel davranışları ile zaman zaman medyaya da malzeme olmaktadırlar. Buna tarihten en güzel örnek ise, eski Roma İmparatorluğunda Clausius'un karısı güzeller güzeli Messalina'nın her gece çeşitli erkeklerle yatması gösterilebilir. Messalina her gece kılık değiştirerek halkın arasına karışıp cinsel arzularını bastırmak için ilk bulduğu erkekle yatarmış. Bundan dolayı nemfomaniye “Messalina Kompleksi” denmektedir. Büyük Petro'nun karısı Katerina ve cinsel istek krizi tutkusuyla ne yaptığını bilmeyen mani nöbeti içerisindeki insanlar gibi hiç tanımadığı bir erkeği kendisiyle yatmaya zorlayan tarihten başka bir örnek de Kleopatra’dır. Kleopatra ve Messalina bu tür ünleriyle roman ve filmlere konu olmuşlardır.Ergon Mengi’nin Celsus Yayıncılık’tan çıkan kitabı “Doyumsuz”da da bu konu işlenmiştir. Yine nemfomani kelimesi ünlü yazarımız Vedat TÜRKALİ'nin “Birgün Tek Başına” adlı romanındaki “Refia” adlı karakterin durumunu anlatmak için bizatihi yazar tarafından kullanılmıştır.

Nemfomanlarda pornografi düşkünlüğü hızla kontrol dışı bir tutum halini alabilir ve seks bağımlılıkları alkol/madde bağımlılığı kadar güçlü ve yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Öfkeli, sinirli ve gergin olan nemfoman kadınlar bir şeyler yolunda gitmiyor duygusunu sık yaşarlar, dikkatlerini toplamakta güçlük çekerler, gündelik faaliyetlerini yerine getirmekte zorlanırlar ve bu yüzden de diğer cinsel işlev bozuklukları ve özellikle orgazm bozukluğu da sık görülür. Çünkü nemfoman kadınlar cinsel boşalmada bile doyuma ulaşamazlar. Orgazmla birlikte gelmesi gereken rahatlama ve gevşeme olmaz ve cinsel gerilim hali sürer. Veya doruk noktaları çok yüksek olmadığı için ardından gelen rahatlama da çok yetersizdir.

Ülkemizde ve tüm dünyada toplum içerisinde uygun ilişkiler kuramayan, yakınlık kurmada zorluk yaşayan, hayatından hoşnutsuz nemfomanların oranı oldukça düşüktür. Çünkü normal kadının ruhsal yapısı sevdiği, mutluluk ve güven duyduğu erkeğine bağlanmayı gerektirir. Bu nedenle seven kadının yapamayacağı fedakarlık yok gibidir.

Nemfomani Nedenleri

* Çocukluğun sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşanmış olması,
* Ruhsal bozukluklar,
* Kalıtım yani genetik faktörler,
* Organik beyin hastalıkları,
* İç salgı bezleri düzensizlikleri vb.

Çocukluğunda sevgisiz ve güvensiz bir ortamda yaşamış nemfomanlar çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen eşlerde ararlar. Bu nedenle gerçek doyumu bulamazlar. Çocukluktan gelen bu güvensizliğin şaşmaz belirtilerinden biri olarak sürekli kendilerini kanıtlamak ve yeni erkekler fethetmek gereksinimi duyar.

Nemfomani Benzeri Durumlara Yol Açan Nedenler

*Kadınlarda yaş dönümü yılları,
*Hormonal dengesizliklerin yarattığı ruhsal bozukluklar ve bunalımlar, 
*İlaçlar ve uyuşturucular,
*Vulva egzeması vb. durumlarda da nemfomanik davranışlar görülebilir. Bu tür davranışlar nemfomani sayılmaz fakat cinsel yaşamın normal ölçüleri de aşılmış sayılır.
Tedavi
*Psikoterpi
*İlaç tedavis


HİZMETLERİMİZ

ADRES TESPİTİ

Ulaşmak istediğiniz kişilerin kimlik bilgilerinden yola çıkarak, araştırılacak kişinin ikamet adresi, iş adresi ve/veya ticari faaliyetleri AS DEDEKTİFLİK tarafından tespit edilir.
İstenen Bilgiler

 • Hedef ile ilgili özlük bilgileri
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
 • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma istenmeyen bir durumdur; ancak gerekli hallerde zorunludur. Bu zorunlulukta hakların korunması, talep edilmesi ve tazmin edilmesi için...
İstenen Bilgiler

 • Boşanma Gerekçesi ve hikayesi (Varsa 3. kişi tanımlanması)
 • Eşiniz ile ilgili özlük bilgiler
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler

Ve varsa,

 • İş adresi
 • İş telefonu
 • Cep telefonu
 • Varsa araç bilgileri (plaka, renk, model, marka)
 • Araç yoksa ulaşım şekli


DOLANDIRICILIK


Özel hayatınızda ya da iş hayatınızda sizi maddi manevi zor duruma sokan dolandırıcılık sorunlarında...

İstenen Bilgiler

 • Konunun mahiyeti
 • Hedef Kişi/Kişiler ile ilgili özlük bilgiler
 • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler


EŞ TAKİBİ


Beyninizdeki "Şüphe" ve "Soru İşaretleri" solucan gibidir. Zamanla büyür ve boa yılanı olur, UNUTMAYIN Kİ BOA YILANI KURBANINI BOĞARAK ÖLDÜRÜR. Beyninizde solucan olan düşünceler de zamanla boa yılanı olup sizi psikolojik olarak boğarak öldürür.
İstenen Bilgiler

 • Eşiniz ile ilgili özlük bilgiler
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler
 • Alışkanlıklar, tercih ve öncelikleri

Ve varsa,

 • İş adresi
 • İş telefonu
 • Cep telefonu
 • Varsa araç bilgileri (plaka, renk, model, marka)
 • Araç yoksa ulaşım şekli


EVLİLİK ÖNCESİ ARAŞTIRMA


Sevdiğiniz kişi ile evlenmeye karar verdiniz; ancak bazı korkularınız var. Sizden önce nasıl bir hayatı vardı, size karşı ne kadar dürüst davranmıştı? Bu önemli kararı almadan önce cevapları almak istemez misiniz?

AS DEDEKTİFLİK,
tüm sorulardan kurtulmanızı sağlayacak cevapları belgeleri ile sunacaktır.

İstenen Bilgiler

 • Hedef kişi ile ilgili özlük bilgiler
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler
 • Alışkanlıklar, tercih ve öncelikleri

Ve varsa,

 • İş adresi
 • İş telefonu
 • Cep telefonu
 • Varsa araç bilgileri (plaka, renk, model, marka)
 • Araç yoksa ulaşım şekli


HIRSIZLIK


Yaşamış olduğunuz, özel mülkünüzde, iş yerinizde, yazlığınızda, evinizde, arabanızdaki hırsızlık olaylarını  çözmek için...

İstenen Bilgiler

 • Konunun mahiyeti
 • Ortamın detay bilgileri
 • Varsa muhtemel şüpheliler


İCRA ARAŞTIRMASI


İcra (haciz) istenmeyen bir durumdur; ancak gerekli hallerde zorunludur. Bu zorunlulukta hakların korunması, talep edilmesi, tazmin edilmesi için...
İstenen Bilgiler

 • İcra Gerekçesi ve belgeleri (Varsa 3. kişi tanımlanması)
 • Hedef gerçek kişi ise;
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler

                Ve varsa,

   • İş adresi
   • İş telefonu
   • Cep telefonu
   • Varsa araç bilgileri (plaka, renk, model, marka)
   • Araç yoksa ulaşım şekli
 • Hedef tüzel kişilik ise;
  • Meslek Odası kayıtları
  • Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler
  • İş adresi
  • İş telefonu


MİRAS ARAŞTIRMASI


Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan varisler arasındaki miras tartışmalarına çözüm amacıyla...

İstenen Bilgiler

 • Mirasa konu olan menkul ve gayrimenkul ile ilgili tüm bilgiler
 • Varislerin...
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler

Ve varsa,

 • İş adresi
 • İş telefonu
 • Cep telefonu


ÖĞRENCİ ARAŞTIRMASI


Son yıllarda ilkokullara kadar inen suç unsurları...

 • Sigara
 • Uyuşturucu
 • Fuhuş
 • Taciz
 • Alkol
 • Hırsızlık
 • Şiddet, darp
 • Siyasi etkileşimler
 • V.b

Çocuklarınızı korumak için...

İstenen Bilgiler

 • Konunun mahiyeti
 • Ortamın detay bilgileri
 • Varsa muhtemel şüpheliler


PERSONEL ARAŞTIRMASI


Firmanızda çalışan ya da yeni alacağınız eleman hakkındaki

 • Bilgi ve referansların doğru olup olmadığı
 • Size ve işine sadakati
 • İçeriden bilgi transferi olup olmadığı 

İstenen Bilgiler

 • Hedef kişi ile ilgili özlük bilgiler
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler
 • Alışkanlıklar, tercih ve öncelikleri 
 • Cep telefonu
 • Varsa araç bilgileri (plaka, renk, model, marka)
 • Araç yoksa ulaşım şekli


ŞİRKET ARAŞTIRMASI


Ortak olmak istediğiniz veya çalışmak istediğiniz şirketler hakkındaki bilgiler için...

İstenen Bilgiler

 • Hedef tüzel kişiliğin;
  • Meslek Odası kayıtları
  • Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler
  • İş adresi
  • İş telefonu


VELAYET DAVALARI


Boşanma istenmeyen bir durumdur; ancak gerekli hallerde zorunludur. Boşanma sonucunda çocukların velayet sorunlarında...
SOSYAL, EKONOMİK ve CİNSEL PROFİLLERİN tespiti için...
İstenen Bilgiler

 • Eşiniz ile ilgili özlük bilgiler
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Baba ve Ana Adı
  • Doğum Tarihi (mümkünse gün/ay/yıl)
  • Anne Kızlık Soyismi
  • Ve/Veya Elinizdeki Tüm Veriler
 • Alışkanlıklar, tercih ve öncelikleri
 • İş adresi
 • İş telefonu
 • Cep telefonu
 • Varsa araç bilgileri (plaka, renk, model, marka)
 • Araç yoksa ulaşım şekli

Tüm Türkiyede Hzimet vermekle birlikte Ankara ve Samsunda Merkez ofislerimiz bulunmaktadır.

 
Karacan Dersaneleri
Keskinoğlu Tavukçuluk
Lider Kağıtcılık A.Ş.
GMD Siemens
Yıldız İplik A.Ş.
Metro Turizm

Güvenlik konusunda daha fazla bilgiye ulaşın.

İş yerlerinde, otoparklarda ya da kontrol altında tutulmak istenen bütün mekanlarda giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak iş yerinin güvenliğini ve çalışan personelin iş disiplinini sağlar.

Toplumu daha güvenli hale getirmek ister miydiniz?


Copyright © 2009 ERG Grup Güvenlik A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.